Marchnata Seiliedig ar Leoliad: Geo-Ffensio a Bannau

Tra roeddwn i fyny yn yr IRCE yn Chicago, siaradais â chwmni a ddisgrifiodd i mi eu platfform a oedd yn pontio rhyngweithio â chwsmeriaid ar-lein ac all-lein. Dyma enghraifft: Rydych chi'n cerdded i mewn i'ch hoff siop adwerthu. Cyn gynted ag y cerddwch trwy'r drws, bydd y rheolwr gwerthu yn eich cyfarch yn ôl enw, yn trafod y cynnyrch yr oeddech yn ymchwilio iddo yn gynharach yn y dydd ar y Rhyngrwyd, ac yn dangos i chi rai cynhyrchion ychwanegol y gallai fod gennych ddiddordeb ynddynt

Marchnata a Hysbysebu Agosrwydd: Y Dechnoleg a Thactegau

Cyn gynted ag y byddaf yn cerdded i mewn i'm cadwyn Kroger (archfarchnad) leol, edrychaf i lawr ar fy ffôn ac mae'r ap yn fy rhybuddio lle y gallaf naill ai popio fy nghod bar Kroger Savings i'w wirio neu gallaf agor yr ap i chwilio a dod o hyd i eitemau ynddo yr eiliau. Pan fyddaf yn ymweld â siop Verizon, mae fy ap yn fy rhybuddio gyda dolen i fewngofnodi cyn i mi hyd yn oed fynd allan o'r car. Dyma ddau

MoEngage: Dadansoddi, Segmentu, Ymgysylltu, a Phersonoli Taith y Defnyddiwr Symudol-Gyntaf

Mae'r defnyddiwr symudol-gyntaf yn wahanol. Tra bod eu bywydau'n troi o amgylch eu ffonau symudol, maen nhw hefyd yn hopian rhwng dyfeisiau, lleoliadau a sianeli. Mae defnyddwyr yn disgwyl i frandiau fod yn unol â nhw bob amser a darparu profiadau wedi'u personoli ar draws yr holl bwyntiau cyffwrdd corfforol a digidol. Cenhadaeth MoEngage yw helpu brandiau i ddadansoddi, segmentu, ymgysylltu a phersonoli taith y defnyddiwr. Trosolwg MoEngage Dadansoddwch y Mewnwelediadau Taith Cwsmer a ddarperir gan MoEngage yn cynorthwyo'r marchnatwr i fapio taith y cwsmer felly

Digby: Gyrru Masnach Leol gydag Apiau Symudol

Credaf fod yr ysgrifennu ar y wal ac mae allfeydd manwerthu bellach yn gwneud y buddsoddiadau angenrheidiol mewn strategaethau symudol. Mae symudol wedi dod yn allweddol i ymchwil defnyddwyr ac ymddygiad prynu. O'i gyfuno â mabwysiadu enfawr ffonau clyfar, nid oes fawr o amheuaeth o'r effaith y bydd symudol yn ei chael mewn blynyddoedd i ddod. Mae Digby yn cynnig SDK lle gall cymhwysiad symudol y manwerthwr ymgorffori geofencing yn hawdd - gwnewch yr ap hwnnw'n ymwybodol o leoliad gyda dadansoddeg yn seiliedig ar leoliad Digby a

Nid yw SMS yn farw. Ydych chi erioed wedi clywed geo-ffensio?

Efallai y bydd Gwasanaethau Negeseuon Byr (SMS) yn ymddangos ychydig yn passé wrth i ffonau smart a chymwysiadau symudol gael eu lladd ... ond mae'n bell o fod wedi marw. SMS, neu “Gwasanaeth Negeseuon Byr,” yw'r cymhwysiad data a ddefnyddir fwyaf yn y byd, gyda 2.4 biliwn o ddefnyddwyr gweithredol, neu 74% o'r holl danysgrifwyr ffôn symudol ... Mae SMS wedi'i anelu'n berffaith at gymwysiadau marchnata symudol o ystyried ei natur bersonol iawn, bron. Cyfradd agored 100%, gallu ar gyfer cynnwys wedi'i dargedu'n uchel yn seiliedig ar nifer