Marchnata Seiliedig ar Leoliad: Geo-Ffensio a Bannau

Tra roeddwn i fyny yn yr IRCE yn Chicago, siaradais â chwmni a ddisgrifiodd i mi eu platfform a oedd yn pontio rhyngweithio â chwsmeriaid ar-lein ac all-lein. Dyma enghraifft: Rydych chi'n cerdded i mewn i'ch hoff siop adwerthu. Cyn gynted ag y cerddwch trwy'r drws, bydd y rheolwr gwerthu yn eich cyfarch yn ôl enw, yn trafod y cynnyrch yr oeddech yn ymchwilio iddo yn gynharach yn y dydd ar y Rhyngrwyd, ac yn dangos i chi rai cynhyrchion ychwanegol y gallai fod gennych ddiddordeb ynddynt

EyeTrackShop: Olrhain Llygaid trwy Web Cam

Mae hwn yn ddatblygiad gwych yn y diwydiant olrhain llygaid. Arferai fod pan oeddech am i olrhain llygaid gael ei gyflawni, roedd yn rhaid i chi orfod talu symiau gwarthus o arian i'r asiantaethau hynny sydd â'r offer a'r personél i gyflawni'r prosiect. Beth yw olrhain llygaid? Mae technoleg olrhain llygaid yn mesur yn union lle mae'ch cwsmeriaid yn edrych. Mae hyn yn eich galluogi i weld ar unwaith a yw'ch cyfathrebiad yn gweithio ai peidio. Yn y gorffennol roedd gennych chi