Marchnata Cenedlaethau: Sut Mae Pob Genhedlaeth Wedi Addasu I Dechnoleg a'i Ddefnyddio

Mae'n eithaf cyffredin imi griddfan pan welaf ryw erthygl yn curo Millennials neu'n gwneud beirniadaeth ystrydebol ofnadwy arall. Fodd bynnag, nid oes fawr o amheuaeth nad oes tueddiadau ymddygiadol naturiol rhwng cenedlaethau a'u perthynas â thechnoleg. Rwy'n credu ei bod hi'n ddiogel dweud, ar gyfartaledd, nad yw cenedlaethau hŷn yn oedi cyn codi'r ffôn ac yn galw rhywun, tra bydd pobl iau yn neidio at neges destun. Mewn gwirionedd, mae gennym gleient hyd yn oed sydd

Marchnata Cenhedlaeth: Deall Gwahanol Grwpiau Oedran a'u Dewisiadau

Mae marchnatwyr bob amser yn chwilio am ffyrdd a strategaethau newydd i gyrraedd eu cynulleidfa darged a chael y canlyniadau gorau allan o ymgyrchoedd marchnata. Mae marchnata cenhedlaeth yn un strategaeth o'r fath sy'n rhoi cyfle i farchnatawyr dreiddio'n ddwfn i'r gynulleidfa wedi'i thargedu a deall anghenion a hoffterau digidol eu marchnad yn well. Beth yw marchnata cenedlaethau? Marchnata cenhedlaeth yw'r broses o rannu'r gynulleidfa yn segmentau ar sail eu hoedran. Yn y byd marchnata, mae'r

Y 15 Chwedl Marchnata E-bost Uchaf y mae angen i chi eu Gwybod

Y llynedd, gwnaethom rannu ffeithlun anhygoel a ddarparodd 7 chwedl marchnata e-bost. Yn fy marn i, mae e-bost yn parhau i fod yn un o'r dulliau cyfathrebu mwyaf tanbrisio, camddefnyddio a cham-drin sydd gan y marchnatwr cyffredin ar gael iddynt. Y tro hwn, mae Email Monks wedi llunio rhestr fer o'r 15 chwedl marchnata e-bost amlwg ac wedi eu dad-anfon â rhesymeg resymegol yn ein Infograffig “Chwalu Chwedlau E-bost Marchnata”. Mae'r ffeithlun yn taflu goleuni ar y gwirioneddau y tu ôl i'r chwedlau hyn