Arferion Defnyddwyr ar sail Rhyw

Mae'r bobl yn G + wedi llunio ffeithlun i ddarparu rhai o'r naws o ran arferion defnyddwyr rhyw-benodol. Hyd yn oed yn yr amgylchedd siopa a yrrir ar y we heddiw, mae'r hen adage bod menywod wrth eu bodd yn siopa yn fwy na dynion yn dal i fod yn berthnasol. Ar-lein ac i ffwrdd, mae menywod yn gyson yn gwneud mwy o benderfyniadau prynu ac yn gyffredinol yn gwerthfawrogi'r profiad siopa yn fwy na'u partneriaid gwrywaidd. Mae marchnatwyr craff yn gwybod bod yn rhaid iddynt deilwra eu negeseuon i'w cwsmeriaid targed, felly heddiw rydyn ni

Gyrrwch Neges Gwyliau i'r Milwyr!

Peidiwch â gweld unrhyw beth? Cliciwch drwodd i'r post ...