Hosevertising Nwy?

Speedway yw'r lle i mi nwy i fyny. Ar gyfer gorsaf nwy, rhaid imi gyfaddef eu bod yn gwneud yr ychydig 'ychwanegol' hwnnw ar gyfer y daith anochel i'r orsaf nwy. Ar gyfer un, rwy'n cario fy ngherdyn gwobrau Speedway yr wyf wedi arbed hyd at 15,000 o bwyntiau arno. Mae gen i gywilydd cyfaddef nad oes gen i ddim syniad beth mae hynny'n ei olygu, heblaw bob hyn a hyn rwy'n cael cwpon diwerth ar gyfer brechdan deli neu rywbeth.