Beth Ddysgodd Gwyliau 2020 Amdanom Strategaethau Marchnata Symudol yn 2021

Does dim rhaid dweud, ond roedd y tymor gwyliau yn 2020 yn wahanol i unrhyw un arall rydyn ni wedi'i brofi fel pobl greadigol. Gyda chyfyngiadau pellter cymdeithasol yn cydio eto ledled y byd, mae ymddygiad defnyddwyr yn symud o normau traddodiadol. Ar gyfer hysbysebwyr, mae hyn yn ein tynnu ymhellach oddi wrth strategaethau traddodiadol ac Allan o'r Cartref (OOH), ac yn arwain at ddibynnu ar ymgysylltu symudol a digidol. Yn ogystal â chychwyn yn gynharach, disgwylir i'r cynnydd digynsail yn y cardiau rhodd a roddir ymestyn y gwyliau

Playoff: Ychwanegu Haen Gamblo i Mewn i Unrhyw System

Mae gweithredu strategaethau gamification yn ffordd wych o ysgogi eich targed i symud i'r lefel nesaf. Os oes gennych feddalwedd neu broses bresennol yr hoffech ychwanegu haen o gamification ati ac nad oes gennych yr amser i gael eich tîm eich hun o ddatblygwyr i adeiladu datrysiad llawn, yna mae Playoff yn darparu dewis arall cyflym, delfrydol. Mae Playoff yn beiriant rheolau pwerus y gellir ei integreiddio'n hawdd trwy SDK API i mewn i unrhyw

10 Awgrym ar gyfer Strategaeth Hapchwarae Ennill

Mae pobl yn fy swyno. Rhowch neges farchnata wych iddyn nhw gyda gostyngiad a byddan nhw'n cerdded i ffwrdd ... ond rhowch gyfle iddyn nhw ennill bathodyn ar eu tudalen proffil a byddan nhw'n ymladd drosti. Rwy'n difyrru fy hun wrth i mi gael fy hun yn ddrawd ar ôl colli maer ar Foursquare - mae'n hurt. Dyna'n union y mae gamification yn dibynnu arno. Pam Mae Gamblo'n Gweithio? Mae gemau yn gweithio i fodloni rhai o'r dyheadau dynol mwyaf sylfaenol: cydnabyddiaeth a gwobr,

SOCXO: Marchnata Eiriolaeth gyda Phrisio ar Sail Perfformiad

Fel rhan o'r dirwedd Marchnata Cynnwys, Marchnata Digidol hyd yma fu'r dull a ffefrir i Brandiau gyrraedd ac ymgysylltu â'i gynulleidfa ar-lein. Mae'r model Marchnata Digidol nodweddiadol yn cynnwys cyfuniad o E-bost, Chwilio a Marchnata Cyfryngau Cymdeithasol ac hyd yma mae wedi defnyddio dull fformiwla a thâl i greu a dosbarthu cynnwys brand ar-lein. Fodd bynnag, bu heriau a dadleuon ar strategaeth, mesuradwyedd, canlyniadau a ROI y cyfryngau taledig

ConnectLeader TopRung: Offeryn Gamblo a Rheoli Perfformiad B2B

Mae arloeswr technolegau cyflymu gwerthiant B2B, ConnectLeader, wedi cyhoeddi bod ei offeryn gamblo a rheoli perfformiad TopRung ar gael. Mae TopRung yn defnyddio pŵer cystadleuaeth tîm i alinio, mabwysiadu a chyflymu gweithgareddau gwerthu, yn ogystal â sbarduno mabwysiadu prosesau gwerthu a chreu mwy o sgyrsiau cynhyrchu plwm sy'n dod yn gyfleoedd piblinell. Mae TopRung yn defnyddio pŵer cystadleuaeth tîm, crefft chwaraeon a hwyl i: Alinio, mabwysiadu a chyflymu gweithgareddau gwerthu Gyrru mabwysiadu'r broses werthu Creu mwy o sgyrsiau cenhedlaeth arweiniol sy'n dod yn gyfleoedd piblinell. Enwyd TopRung yn rownd derfynol yn