Uchelgais: Gamblo i Reoli, Ysgogi a Gwneud y Gorau o Berfformiad Eich Tîm Gwerthu

Mae perfformiad gwerthu yn hanfodol i unrhyw fusnes sy'n tyfu. Gyda thîm gwerthu ymgysylltiedig, maent yn teimlo'n fwy cymhelliant ac yn gysylltiedig â nodau ac amcanion y sefydliad. Gall effaith negyddol gweithwyr sydd wedi ymddieithrio ar sefydliad fod yn sylweddol - fel cynhyrchiant diffygiol, a gwastraffu talent ac adnoddau. O ran y tîm gwerthu yn benodol, gall diffyg ymgysylltu gostio refeniw uniongyrchol i fusnesau. Rhaid i fusnesau ddod o hyd i ffyrdd o ymgysylltu â thimau gwerthu, neu fentro

ConnectLeader TopRung: Offeryn Gamblo a Rheoli Perfformiad B2B

Mae arloeswr technolegau cyflymu gwerthiant B2B, ConnectLeader, wedi cyhoeddi bod ei offeryn gamblo a rheoli perfformiad TopRung ar gael. Mae TopRung yn defnyddio pŵer cystadleuaeth tîm i alinio, mabwysiadu a chyflymu gweithgareddau gwerthu, yn ogystal â sbarduno mabwysiadu prosesau gwerthu a chreu mwy o sgyrsiau cynhyrchu plwm sy'n dod yn gyfleoedd piblinell. Mae TopRung yn defnyddio pŵer cystadleuaeth tîm, crefft chwaraeon a hwyl i: Alinio, mabwysiadu a chyflymu gweithgareddau gwerthu Gyrru mabwysiadu'r broses werthu Creu mwy o sgyrsiau cenhedlaeth arweiniol sy'n dod yn gyfleoedd piblinell. Enwyd TopRung yn rownd derfynol yn