Tueddiadau Marchnata Cynnwys B2B

Amharodd y pandemig ar dueddiadau marchnata defnyddwyr wrth i fusnesau addasu i gamau a gymerwyd gan y llywodraeth i geisio atal COVID-19 rhag lledaenu'n gyflym. Wrth i gynadleddau gael eu cau, symudodd prynwyr B2B ar-lein am gynnwys ac adnoddau rhithwir i'w cynorthwyo trwy gamau taith prynwr B2B. Mae'r tîm yn Digital Marketing Philippines wedi llunio'r Tueddiadau Marchnata Cynnwys ffeithlun B2B hwn yn 2021 sy'n gyrru tueddiadau cartref 7 yn ganolog i sut mae cynnwys B2B

Visme: Offeryn Pwer ar gyfer Creu Cynnwys Gweledol Gwych

Rydyn ni i gyd wedi clywed bod delwedd werth mil o eiriau. Ni allai hyn fod yn fwy gwir heddiw gan ein bod yn dyst i un o'r chwyldroadau cyfathrebu mwyaf cyffrous erioed - un lle mae delweddau'n parhau i ddisodli geiriau. Mae'r person cyffredin yn cofio dim ond 20% o'r hyn maen nhw'n ei ddarllen ond 80% o'r hyn maen nhw'n ei weld. Mae 90% o'r wybodaeth a drosglwyddir i'n hymennydd yn weledol. Dyna pam mae cynnwys gweledol wedi dod yn ffordd bwysicaf i wneud hynny

Beth Ddysgodd Gwyliau 2020 Amdanom Strategaethau Marchnata Symudol yn 2021

Does dim rhaid dweud, ond roedd y tymor gwyliau yn 2020 yn wahanol i unrhyw un arall rydyn ni wedi'i brofi fel pobl greadigol. Gyda chyfyngiadau pellter cymdeithasol yn cydio eto ledled y byd, mae ymddygiad defnyddwyr yn symud o normau traddodiadol. Ar gyfer hysbysebwyr, mae hyn yn ein tynnu ymhellach oddi wrth strategaethau traddodiadol ac Allan o'r Cartref (OOH), ac yn arwain at ddibynnu ar ymgysylltu symudol a digidol. Yn ogystal â chychwyn yn gynharach, disgwylir i'r cynnydd digynsail yn y cardiau rhodd a roddir ymestyn y gwyliau

Pam Mae Angen i Chi Fuddsoddi mewn Fideos Cynnyrch ar Eich Safle E-Fasnach

Mae fideos cynnyrch yn cynnig ffordd greadigol i e-fanwerthwyr arddangos eu cynhyrchion tra hefyd yn rhoi cyfle i gwsmeriaid weld cynhyrchion ar waith. Erbyn 2021, amcangyfrifir y bydd 82% o'r holl draffig rhyngrwyd yn cynnwys fideo. Un ffordd y gall busnesau eFasnach fynd ar y blaen i hyn yw trwy greu fideos cynnyrch. Ystadegau sy'n Annog Fideos Cynnyrch ar gyfer Eich Safle E-Fasnach: Nododd 88% o berchnogion busnes fod fideos cynnyrch yn cynyddu cyfraddau trosi Fideos cynnyrch