Mediafly: Galluogi Gwerthu Diwedd-i-Ddiwedd a Rheoli Cynnwys

Rhannodd Carson Conent, Prif Swyddog Gweithredol Mediafly, erthygl wych a atebodd y cwestiwn, What Is Sales Engagement? o ran nodi a dod o hyd i blatfform ymgysylltu â gwerthiant. Y diffiniad o Ymgysylltu â Gwerthu yw: Proses strategol, barhaus sy'n arfogi'r holl weithwyr sy'n wynebu cleientiaid i gael sgwrs werthfawr yn gyson ac yn systematig gyda'r set gywir o randdeiliaid cwsmeriaid ar bob cam o gylch bywyd datrys problemau'r cwsmer i wneud y gorau. dychweliad

Chili Piper: Ap Amserlennu Awtomataidd ar gyfer Trosi Arweiniol i Mewn

Rwy'n ceisio rhoi fy arian i chi - pam ydych chi'n ei gwneud mor anodd? Mae hwn yn deimlad cyffredin ar draws llawer o brynwyr B2B. Mae'n 2020 - pam rydyn ni'n dal i wastraffu amser ein prynwyr (a'n hamser ni) gyda chymaint o brosesau hynafol? Dylai cyfarfodydd gymryd eiliadau i archebu, nid dyddiau. Dylai'r digwyddiadau fod ar gyfer sgyrsiau ystyrlon, nid cur pen logistaidd. Dylai e-byst gael eu hateb mewn munudau, heb eu colli yn eich blwch derbyn. Pob rhyngweithio ar hyd y

Sut i Cydamseru 2 Galendr Google

Gyda chaffaeliad fy asiantaeth a bellach yn gweithio fel partner ar fy mhartner Salesforce newydd, mae gen i fater lle rydw i'n rhedeg dau gyfrif G Suite ac erbyn hyn mae gen i 2 galendr i'w reoli. Mae fy nghyfrif hen asiantaeth yn dal i fod yn weithredol i'w ddefnyddio ar gyfer fy nghyhoeddiadau a siarad - ac mae'r cyfrif newydd ar ei gyfer Highbridge. Er y gallwn rannu a gweld pob calendr ar y llall, mae angen i mi ddangos amseroedd hefyd

AutoPitch: Awtomeiddio E-bost ar gyfer Cynrychiolwyr Datblygu Gwerthu

Mae yna ddigon o weithiau lle mae gan gynrychiolwyr gwerthu restr wych, ond mae'r ymdrech sydd ei hangen i anfon e-bost un ar y tro yn cymryd llawer gormod o ymdrech. Mae AutoPitch yn integreiddio'n uniongyrchol â'ch e-bost, yn galluogi templedi, ac yna'n adrodd yn ôl ar unrhyw weithgaredd neu ymgysylltiad ynghylch yr e-byst hynny. Gallwch hyd yn oed setup anfoniadau mewn trefn i'ch rhestr. Gall tynnu rhestr plwm oer i mewn i blatfform e-bost gael cwmni mewn cryn dipyn

Jamboard: Arddangosfa Cydweithredol 4K wedi'i Integreiddio â Google Apps

Nid yn rhy aml yr wyf yn ysgrifennu am galedwedd, ond mae'r flwyddyn ddiwethaf yn cyd-gartrefu podlediad Dell Luminaries wedi agor fy llygaid yn wirioneddol i'r effaith y mae caledwedd yn ei gael ar gynhyrchiant, effeithlonrwydd ac arloesedd. Er ein bod yn aml yn mewngofnodi ac allan o feddalwedd bob dydd - mae'r caledwedd yn y cwmwl ac ar ein desg yn trawsnewid ein sefydliadau hefyd. Gyda thwf gweithluoedd anghysbell, mae cydweithredu o bell yn dod yn anghenraid -