7 Gwers ar gyfer Manwerthu Yn Oes E-Fasnach

Mae E-Fasnach yn cymryd drosodd y diwydiant manwerthu ar y funud. Mae'n ei gwneud hi'n anoddach cadw siopau brics a morter i fynd. Ar gyfer siopau brics a morter, nid yw'n ymwneud â stocio stocrestr a rheoli cyfrifon a gwerthiannau. Os ydych chi'n rhedeg siop gorfforol, yna mae angen i chi symud i'r lefel nesaf. Rhowch reswm cymhellol i'r siopwyr dreulio'u hamser i ddod i lawr i'ch siop. 1. Darparu Profiad, Nid Cynhyrchion yn Unig

Nid yw'r Dyfodol yn Ddi-waith ac Ni fu erioed

Mae gwir angen i'r paranoia ynghylch dyfodol deallusrwydd artiffisial, roboteg ac awtomeiddio ddod i ben. Fe wnaeth pob chwyldro diwydiannol a thechnegol mewn hanes agor bodau dynol i gyfleoedd diderfyn i gymhwyso eu talent a'u creadigrwydd. Nid yw rhai swyddi ddim yn diflannu - wrth gwrs. Ond mae'r swyddi hynny'n cael eu disodli gan swyddi newydd. Wrth i mi edrych o gwmpas fy swyddfa heddiw ac adolygu ein gwaith, mae'r cyfan yn newydd! Rwy'n gwylio ac yn cyflwyno ar ein AppleTV,

Dyfodol Martech

Trafodwyd a daliwyd technoleg bresennol a dyfodol Technoleg Marchnata yng Nghynhadledd gyntaf Martech yn Boston. Roedd yn ddigwyddiad a werthwyd allan a ddaeth ag arweinwyr meddwl amrywiol ym myd Martech ynghyd. O flaen llaw, cefais gyfle i gysylltu â chadeirydd y gynhadledd, Scott Brinker, i drafod esblygiad y diwydiant a sut mae rôl y Prif Dechnolegydd Marchnata wedi dod yn rôl hanfodol o fewn sefydliadau marchnata ledled y byd. Yn ein sgwrs, Scott

Sut mae Technoleg yn Llunio Dyfodol Marchnata

Mae'n amlwg bod dyfodol marchnata mewn cymwysiadau symudol, ac mae llawer iawn o le i dyfu; ar hyn o bryd, dim ond 46% o gwmnïau sydd â chymwysiadau symudol. Ar ben y cyfathrebiadau symudol, mae Big Data yn darparu cyfle arall ar gyfer twf, ond mae 71% o CMOs yn barod ar gyfer y ffrwydrad data. Mae Mobile yn siapio dyfodol marchnata Mae gan 46% o gwmnïau fersiynau symudol o'u gwefannau ar hyn o bryd ac mae 30% yn bwriadu eu dilyn