5 Ffordd Gall Eich Calendr Digwyddiad Wella SEO

Mae optimeiddio peiriannau chwilio (SEO) yn frwydr ddiddiwedd. Ar un llaw, mae gennych farchnatwyr sy'n ceisio optimeiddio eu tudalennau gwe i wella lleoliad mewn safleoedd peiriannau chwilio. Ar y llaw arall, mae gennych gewri peiriannau chwilio (fel Google) yn newid eu algorithmau yn barhaus i ddarparu ar gyfer metrigau newydd, anhysbys a gwneud gwe well, mwy mordwyol a phersonol. Mae rhai o'r ffyrdd gorau o wneud y gorau o'ch safle chwilio yn cynnwys cynyddu nifer y tudalennau unigol a

Cadwch Eich Cynnwys yn Ffres! Gan gynnwys Sylwadau

Nid wyf erioed wedi gwneud cymhariaeth 'ben wrth ben' o bost blog wedi'i ysgrifennu gyda dyddiad ac un heb ddyddiad wedi'i arddangos. Draw yn DoshDosh, sylwais fod ganddyn nhw ddyddiadau ar sylwadau, ond nid yw'r dyddiad lle i'w gael yn y post ei hun. Rwy'n credu bod hwn yn ddull gwell na fy mlog, lle mae'r dyddiad gennyf yn amlwg iawn yn yr URL a chyda graffig dyddiad. Fi jyst