Mae Arloesi Yma yn Silicon Prairie

Treuliais ddiwrnod anhygoel fel un o'r beirniaid ar gyfer Gwobrau Mira blynyddol. Er na allaf ddweud wrthych pwy enillodd (bydd yn rhaid ichi fynychu Gwobrau Mira ar Fai 15fed). Gallaf ddweud wrthych fod rhywfaint o arloesi anhygoel yn digwydd yma yn Indiana. Roeddwn i'n farnwr mewn dau gategori Cyfryngau Cymdeithasol a TG Corfforaethol. Cyferbyniad rhyfedd hwnnw'n symud o'r entrepreneuriaid noethlymun i reolwyr arloesol y tu mewn i sefydliadau traddodiadol iawn. Fy