Ydy'ch Gwefan yn Siarad Fel Amazon?

Pryd oedd y tro diwethaf i Amazon ofyn i chi pwy oeddech chi? Mae'n debyg pan wnaethoch chi gofrestru gyntaf ar gyfer eich cyfrif Amazon, dde? Pa mor bell yn ôl oedd hynny? Dyna beth wnes i ei gyfrif! Cyn gynted ag y byddwch chi'n mewngofnodi i'ch cyfrif Amazon (neu'n syml yn ymweld â'u gwefan os ydych chi wedi mewngofnodi), mae'n eich cyfarch ar unwaith ar y gornel dde. Nid yn unig y mae Amazon yn eich cyfarch, ond mae'n dangos eitemau perthnasol i chi ar unwaith: awgrymiadau am gynnyrch yn seiliedig ar eich

Sut i Awtomeiddio'ch Llifoedd Gwaith Marchnata ar gyfer Cynhyrchaeth Cynyddol

Ydych chi'n cael trafferth hybu cynhyrchiant ar draws eich busnes? Os felly, nid ydych chi ar eich pen eich hun. Adroddodd ServiceNow fod rheolwyr heddiw yn gwario tua 40 y cant o'r wythnos waith ar dasgau gweinyddol - sy'n golygu bod ganddyn nhw ychydig dros hanner yr wythnos i ganolbwyntio ar waith strategol pwysig. Y newyddion da yw bod datrysiad: awtomeiddio llif gwaith. Mae wyth deg chwech y cant o reolwyr yn credu y byddai prosesau gwaith awtomataidd yn cynyddu eu cynhyrchiant. Ac mae 55 y cant o'r gweithwyr yn gyffrous am

Yr hyn y mae marchnatwyr yn ei gredu yw'r 3 llwyddiant gorau i gipio arweinwyr

Gwnaeth y bobl wych yn Formstack arolwg o 200 o fusnesau bach a chanolig yr UD a di-elw i nodi lle mae marchnatwyr yn mynd yn iawn ac yn anghywir â'u strategaethau cynhyrchu plwm. Mae'r ffeithlun hwn yn gipolwg ar adroddiad llawn The State of Lead Capture yn 2016 gyda mwy o fewnwelediadau allweddol ar heriau a strategaethau dal plwm. Mae eu canfyddiad cyntaf, bod marchnata yn gofyn am fewnwelediad i'r gwerthiannau sy'n cau, y tu hwnt i dyngedfennol. Yn ddiddorol ddigon, mae llawer o gwmnïau'n pellhau gwerthiannau oddi wrth farchnata

Dechreuwch ar Brofi A / B Gyda'r 7 Elfen hyn

Mae profion yn parhau i gael eu profi fel un o'r prif ffyrdd i unrhyw fusnes gynyddu barn, cliciau ac addasiadau ar eu gwefan. Dylai adeiladu strategaeth brofi ar gyfer tudalennau glanio, galw i weithredoedd ac e-bost fod ar eich amserlenni marchnata. Y newyddion da? Gellir profi bron unrhyw beth am optimeiddio! Y newyddion drwg? Gellir profi bron unrhyw beth am optimeiddio. Ond mae ein ffeithlun mwyaf newydd yn dangos ychydig o leoedd da i chi ddechrau. Neidio i mewn i A / B.