Terminoleg Dylunwyr: Ffontiau, Ffeiliau, Acronymau a Diffiniadau Cynllun

Terminoleg gyffredin a ddefnyddir gan ddylunwyr graffeg a chynlluniau ar gyfer y we ac argraffu.

Terminoleg Teipograffeg: Apex to Swash a'r Gadzook In Between

Mae teipograffeg yn hynod ddiddorol i mi. Nid yw talent dylunwyr i ddatblygu ffontiau sy'n unigryw a hyd yn oed yn gallu mynegi emosiwn yn ddim llai na anhygoel. Ond beth sy'n ffurfio llythyr? Lluniodd Diane Kelly Nuguid yr ffeithlun cyntaf i roi mewnwelediad i wahanol rannau o lythyren mewn teipograffeg. Cliciwch arno i weld golygfa lawn. Terminoleg Terminoleg Agorfa Geirfa - Y gofod negyddol agoriadol neu rhannol gaeedig a grëwyd gan

Amser a Dreuliwyd ar Ganlyniadau Profiad y Defnyddiwr mewn Gwerthiannau Uwch

Datgelodd Adroddiad Arolwg Profiad Defnyddiwr Econsultancy, a gynhaliwyd ar y cyd â WhatUsersDo - safle ymchwil defnyddioldeb ar-lein a phrofiad defnyddiwr - gryn ystadegyn. Mae 74% o fusnesau yn credu bod profiad y defnyddiwr yn allweddol ar gyfer gwella gwerthiant, trosiadau a theyrngarwch. Beth yw Profiad y Defnyddiwr? Yn ôl Wikipedia: Mae profiad y defnyddiwr (UX) yn cynnwys emosiynau unigolyn ynghylch defnyddio cynnyrch, system neu wasanaeth penodol. Mae profiad y defnyddiwr yn tynnu sylw at agweddau arbrofol, affeithiol, ystyrlon a gwerthfawr rhyngweithio dynol-cyfrifiadur a

Mae'ch Asiantaeth yn Sugno

Ddoe, siaradais yn Detroit ym mhencadlys corfforaeth ryngwladol sydd â dwsinau o is-gwmnïau. Roedd fy nghyflwyniad yn awr o hyd ac yn canolbwyntio ar sut i edrych ar ddadansoddeg yn wahanol ... gan geisio'r wybodaeth nad oeddent hyd yn oed yn ymwybodol yn bodoli na sut yr oedd yn effeithio ar eu busnes ar-lein. Cafodd y cyflwyniad rai adolygiadau gwych a dwy awr wedi hynny, roeddwn i dal heb adael Detroit. Roeddwn i'n eistedd ac yn sgwrsio gydag arweinwyr Marchnata o sawl un o'r

Marwolaeth Asiantaeth y Cofnod

Mae'r dirwedd yn morffio i asiantaethau. Yn ystod yr wythnos ddiwethaf, rwyf wedi bod ar ddim llai na 5 galwad gwerthu lle roedd gan y darpar ddarparwr gwasanaeth eisoes, yn dewis darparwr, neu eisoes wedi cael asiantaeth. Fe'n huriwyd gan un cwmni i gynyddu eu safle peiriannau chwilio. Ar ôl adolygu eu gwefan am lai na munud, rhoddais wybod iddynt y byddai'n ymdrech goffaol o ystyried eu CMS hynafol. Fe wnaethant gysylltu â'r asiantaeth