Tueddiadau Dylunio Gwefan 2016 i'w Ystyried Cyn Creu Eich Gwefan

Rydym wedi gweld llawer o gwmnïau'n symud tuag at brofiad glanach a symlach i ddefnyddwyr gwefannau. P'un a ydych chi'n ddylunydd, yn ddatblygwr, neu os ydych chi'n caru gwefannau yn unig, gallwch ddysgu rhywbeth trwy edrych ar sut maen nhw'n ei wneud. Paratowch i gael eich ysbrydoli! Animeiddio Gan adael dyddiau cynnar, gaudy'r we, a oedd yn fflysio â gifs sy'n fflachio, bariau wedi'u hanimeiddio, botymau, eiconau a bochdewion dawnsio, mae animeiddio heddiw yn golygu creu gweithredoedd rhyngweithiol, ymatebol sydd

Tudalen Glanio Arferion Gorau: Sut i Optimeiddio ar gyfer Trosi

Wrth i farchnata i mewn barhau i esblygu, mae hefyd yn dod yn anoddach ei wneud yn effeithiol. Mae marchnata bellach yn aml-sianel ac yn amlochrog. Nid yw mor syml â phostio ar gyfryngau cymdeithasol ddwywaith yr wythnos neu anfon e-bost unwaith y mis. Mae'n rhaid i chi fod yn gweithredu'n griw o wahanol dactegau sydd i gyd yn ategu ei gilydd, tra hefyd yn gallu addasu ac addasu os nad yw tacteg yn gweithio. Mae'n flinedig bod yn

Tipio Blog: Lendo.org

Diolch i André am fy nghais tip cyntaf mewn iaith arall! Blog o Frasil yw Lendo.org (wedi'i gyfieithu: Darllen) am adolygiadau llyfrau, dadansoddi llenyddol, theori academaidd llenyddiaeth, iaith, gweithiau, barddoniaeth a mwy! Diolch i Google Translate, roeddwn i'n gallu darllen y postiadau a bwrw golwg agosach ar y wefan. Mae André yn flogiwr graslon a gallwch chi ddweud yn ei ysgrifennu, mae'n ei wneud i rannu ei angerdd gyda'i gynulleidfa.