WordPress: Dileu ac Ailgyfeirio Strwythur Permalink YYYY / MM / DD gyda Regex a Rank Math SEO

Mae symleiddio'ch strwythur URL yn ffordd wych o optimeiddio'ch gwefan am nifer o resymau. Mae'n anodd rhannu URLau hir ag eraill, gallant gael eu torri i ffwrdd mewn golygyddion testun a golygyddion e-bost, a gall strwythurau ffolder URL cymhleth anfon y signalau anghywir i beiriannau chwilio ar bwysigrwydd eich cynnwys. Strwythur Permalink YYYY / MM / DD Pe bai gan eich gwefan ddau URL, pa un fyddech chi'n meddwl sydd wedi rhoi mwy o bwys i'r erthygl?

Lleol: Adeiladu Cronfa Ddata Pen-desg i Ddatblygu a Chysoni Eich Gwefan WordPress

Os ydych chi wedi gwneud llawer o ddatblygiad WordPress, rydych chi'n gwybod ei bod yn aml yn llawer mwy hyblyg a chyflym gweithio ar eich bwrdd gwaith neu liniadur lleol na gorfod poeni bob amser am gysylltu o bell. Gall rhedeg gweinydd cronfa ddata leol fod yn dipyn o boen, er ... fel sefydlu MAMP neu XAMPP i gychwyn gweinydd gwe lleol, darparu ar gyfer eich iaith raglennu, ac yna cysylltu â'ch cronfa ddata. Mae WordPress yn eithaf syml o bensaernïaeth

WordPress Hosting Rhedeg Araf? Ymfudo i westeio wedi'i reoli

Er bod yna dunelli o resymau bod eich gosodiad WordPress yn rhedeg yn araf (gan gynnwys ategion a themâu sydd wedi'u hysgrifennu'n wael), credaf mai'r rheswm unigol mwyaf pam mae pobl yn cael problemau yw bod eu cwmni cynnal. Mae'r angen ychwanegol am fotymau cymdeithasol ac integreiddiadau yn cymhlethu'r mater - mae llawer ohonynt yn llwytho'n ofnadwy o araf hefyd. Mae pobl yn sylwi. Mae'ch cynulleidfa'n sylwi. Ac nid ydyn nhw'n trosi. Gall cael tudalen sy'n cymryd mwy na 2 eiliad i'w llwytho

Sut i Gyflymu Eich Safle WordPress

Rydym wedi ysgrifennu, i raddau helaeth, effaith cyflymder ar ymddygiad eich defnyddwyr. Ac, wrth gwrs, os oes effaith ar ymddygiad defnyddwyr, mae yna effaith ar optimeiddio peiriannau chwilio. Nid yw'r rhan fwyaf o bobl yn sylweddoli nifer y ffactorau sy'n rhan o'r broses syml o deipio tudalen we a chael y llwyth tudalen hwnnw i chi. Nawr bod hanner bron pob traffig safle yn symudol, mae hefyd yn hanfodol cael pwysau ysgafn, cyflym iawn