Beth yw data sero-barti, parti cyntaf, ail barti a thrydydd parti

Mae dadl iach ar-lein rhwng anghenion cwmnïau i wella eu targedu gyda data a hawliau defnyddwyr i ddiogelu eu data personol. Fy marn ostyngedig i yw bod cwmnïau wedi cam-drin data ers cymaint o flynyddoedd fel ein bod yn gweld adwaith cyfiawn ar draws y diwydiant. Er bod brandiau da wedi bod yn hynod gyfrifol, mae brandiau drwg wedi llygru'r gronfa marchnata data ac mae cryn her yn ein hwynebu: Sut mae gwneud y gorau a

Sut all Hysbysebu Cyd-destunol Ein Helpu i Baratoi ar gyfer Dyfodol Heb Gwci?

Cyhoeddodd Google yn ddiweddar ei fod yn gohirio ei gynlluniau i ddileu cwcis trydydd parti yn raddol ym mhorwr Chrome tan 2023, flwyddyn yn ddiweddarach nag a gynlluniwyd yn wreiddiol. Fodd bynnag, er y gall y cyhoeddiad deimlo fel cam yn ôl yn y frwydr dros breifatrwydd defnyddwyr, mae'r diwydiant ehangach yn parhau i bwyso ymlaen gyda chynlluniau i ddibrisio'r defnydd o gwcis trydydd parti. Lansiodd Apple newidiadau i IDFA (ID ar gyfer Hysbysebwyr) fel rhan o'i ddiweddariad iOS 14.5, sydd

Pobi mewn “Cudd-wybodaeth” i Ymgyrchoedd Gyrru i'r We

Mae'r ymgyrch fodern “gyrru i'r we” yn llawer mwy na dim ond gwthio defnyddwyr i dudalen lanio gysylltiedig. Mae'n defnyddio technoleg a meddalwedd marchnata sy'n esblygu'n barhaus, ac yn deall sut i greu ymgyrchoedd deinamig a phersonol sy'n cynhyrchu canlyniadau ar y we. Newid mewn Ffocws Mantais sydd gan asiantaeth ddatblygedig fel Hawthorne yw'r gallu i edrych nid yn unig ar ddadansoddeg, ond hefyd i ystyried profiad ac ymgysylltiad cyffredinol y defnyddiwr. Dyma