Y Dau Fetrics E-Fasnach Newydd y dylech fod yn eu tracio

Marchnata (yn ôl Wikipedia ar Fawrth 19 am 10:18 am Amser Golau Dydd y Môr Tawel) yw: Unrhyw arfer sy'n cyfrannu at werthu cynhyrchion i ddefnyddiwr manwerthu. Ar lefel manwerthu yn y siop, mae marsiandïaeth yn cyfeirio at yr amrywiaeth o gynhyrchion sydd ar gael i'w gwerthu ac arddangos y cynhyrchion hynny yn y fath fodd fel ei fod yn ysgogi diddordeb ac yn denu cwsmeriaid i brynu. Mae'r stori gyntaf (apocryffaidd) o fasnachu a data yn ymwneud â diapers tafladwy a

Canfyddiad - 21 Rheolau Newydd Marchnata Cynnwys

Er bod sylfeini adeiladu safle yn dal i gael eu chwarae, y cynnwys sydd bellach yn llwyddo i yrru'r llwyddiant i gwmnïau sy'n buddsoddi mewn strategaethau marchnata gwych. Mae llawer o gwmnïau a fuddsoddodd yn helaeth mewn optimeiddio peiriannau chwilio wedi gweld y buddsoddiadau hynny’n cael eu colli… ond mae cwmnïau a barhaodd i wthio am gynnwys perthnasol, aml a diweddar a roddodd werth i’w cynulleidfa yn parhau i weld y gwobrau. Ydych chi'n barod am fyd newydd o optimeiddio peiriannau chwilio,

Dyma Zeitgeist Mwyaf Rhyfeddol y Flwyddyn

Gyda disgwyliad mawr fy mod yn aros am ddyfodiad blynyddol y Google Zeitgeist. Nid yn unig am fy mod yn cael ei ddweud llawer, ond hefyd oherwydd ei bod yn wledd flynyddol wych i edrych i mewn i'r cyflwr chwilio o'r flwyddyn ddiwethaf.