Oes gennych chi Fideo Tudalen Gartref? A ddylech chi?

Yn ddiweddar des i ar draws adroddiad State of Video 2015 gan Crayon, gwefan sy'n crybwyll bod ganddo'r casgliad mwyaf cynhwysfawr o ddyluniadau marchnata ar y we. Canolbwyntiodd yr adroddiad ymchwil 50 tudalen yn bennaf ar ddadansoddiadau manwl y mae cwmnïau'n defnyddio fideo ohonynt, p'un a oeddent yn defnyddio llwyfannau cynnal am ddim fel Youtube neu lwyfannau taledig fel Wistia neu Vimeo, a pha ddiwydiannau sydd fwyaf tebygol o ddefnyddio fideo. Er bod hynny'n ddiddorol, roedd y rhan fwyaf diddorol o

Marchnata Digidol ac Effaith Fideo

Bore 'ma fe wnaethon ni gyflwyno adroddiadau i un o'n cleientiaid sydd wedi bod gyda ni ers cwpl o flynyddoedd. Mae ganddyn nhw safle gwych sydd wedi cynyddu mewn traffig chwilio perthnasol bron i 200% dros y llynedd ac mae ganddyn nhw amrywiaeth o ffeithluniau a phapurau gwyn i ddenu prynwyr i gofrestru a dechrau edrych ar eu datrysiad. Yr unig beth rydyn ni'n ei ddarganfod ar goll o'u gwefan yw cynnwys fideo. Rydyn ni'n gwybod, o lygad y ffynnon, fod y fideo honno