Sut i Gynyddu Ymgysylltiad Cyfryngau Cymdeithasol

Yn ddiweddar fe wnaethom rannu ffeithlun ac erthygl a oedd yn manylu ar wyth cam i lansio'ch strategaeth cyfryngau cymdeithasol. Mae llawer ohonoch eisoes wedi lansio'ch strategaeth cyfryngau cymdeithasol ond efallai nad ydych chi'n gweld cymaint o ymgysylltu ag yr oeddech chi'n ei ddisgwyl. Efallai bod rhywfaint o hynny yn hidlo algorithmau o fewn y llwyfannau. Byddai'n well gan Facebook, er enghraifft, i chi dalu i hyrwyddo'ch cynnwys na'i arddangos yn syth i unrhyw un sy'n dilyn eich brand. Mae'r cyfan yn dechrau, wrth gwrs,

Dod o Hyd i Gyfleoedd Awtomeiddio Marchnata

Rydym yn gweithio'n galed i awtomeiddio prosesau ein cleientiaid. Wrth i chi ddechrau meddwl am eich ymdrechion marchnatwr, ble ydych chi wir yn treulio'r mwyaf o amser? Mae cwmnïau yn aml yn disgowntio neu'n tanamcangyfrif yn sylweddol yr amser y mae'n ei gymryd i symud rhwng prosesau. Rydym newydd bostio am yr amser y mae'n ei gymryd i recordio arweinlyfrau a phwyntiau cyffwrdd mewn CRM - a chynnyrch sy'n symleiddio'r dasg. Mae'n debygol eich bod yn gwneud hyn trwy'r dydd

Fideo> = Delweddau + Straeon

Nid yw pobl yn darllen. Onid yw hynny'n beth ofnadwy i'w ddweud? Fel blogiwr, mae'n arbennig o annifyr ond mae'n rhaid i mi gyfaddef nad yw pobl yn darllen. E-byst, gwefannau, blogiau, papurau gwyn, datganiadau i'r wasg, gofynion swyddogaethol, cytundebau derbyn, telerau gwasanaeth, tiroedd comin creadigol…. does neb yn eu darllen. Rydyn ni'n brysur - rydyn ni eisiau cyrraedd yr ateb a ddim eisiau gwastraffu amser. Yn onest nid oes gennym amser. Roedd yr wythnos hon yn wythnos marathon i mi