Pam Mae Eich Fideos Corfforaethol Yn Colli'r Marc, A Beth I'w Wneud Amdani

Rydyn ni i gyd yn gwybod beth mae rhywun yn ei olygu pan maen nhw'n dweud “fideo corfforaethol.” Mewn theori, mae'r term yn berthnasol i unrhyw fideo a wneir gan gorfforaeth. Arferai fod yn ddisgrifydd niwtral, ond nid yw'n anymore. Y dyddiau hyn, mae llawer ohonom ym maes marchnata B2B yn dweud fideo corfforaethol gyda thipyn bach. Mae hynny oherwydd bod fideo corfforaethol yn ddiflas. Mae fideo corfforaethol yn cynnwys lluniau stoc o weithwyr cow rhy ddeniadol yn cydweithredu mewn ystafell gynadledda. Corfforaethol

Rhesymau Pam na ddylech Chi gynnal eich Fideo Eich Hun

Gofynnodd cleient sy'n gwneud rhywfaint o waith anhygoel ar yr ochr gyhoeddi ac sy'n gweld canlyniadau eithriadol beth oedd fy marn arno yn cynnal eu fideos yn fewnol. Roeddent yn teimlo y gallent reoli ansawdd y fideos yn well a gwella eu optimeiddiad chwilio. Yr ateb byr oedd na. Nid oherwydd nad wyf yn credu y byddent yn wych arno, mae hyn oherwydd eu bod yn tanamcangyfrif holl heriau anhygoel fideo a gynhelir sydd wedi

WeVideo: Golygu a Chydweithio Fideo Ar-lein

Meddalwedd fel platfform gwasanaeth yw WeVideo sy'n caniatáu i farchnatwyr greu a chyhoeddi fideo ar-lein. Mae WeVideo yn darparu datrysiad syml, i'w ddefnyddio, o'r dechrau i'r diwedd ar gyfer amlyncu fideo, golygu fideo, cyhoeddi fideo a rheoli eich asedau fideo - i gyd yn y cwmwl, ac yn hygyrch o unrhyw borwr gwe, llechen neu ddyfais symudol. Mae fideos a gyhoeddir gan ddefnyddio WeVideo yn barod ar gyfer ffonau symudol. Mae WeVideo for Business hefyd yn cynnwys datrysiadau symudol ar gyfer dyfeisiau Android ac iOS fel y gall marchnatwyr ddal fideos a

Offer Eich Busnes ar gyfer Fideos Proffesiynol

Rydyn ni wedi bod yn gweithio yn ystod yr ychydig fisoedd diwethaf ar gael rhywfaint o offer fideo ar gyfer DK New Media. Er bod gennym gwmnïau fideo anhygoel yr ydym wedi gwneud y gwaith codi sylweddol, o bryd i'w gilydd, rydym yn darganfod ein bod am recordio a chymysgu fideo hefyd - ac rydym am iddo edrych yn broffesiynol. Mae ein dylunydd graffig hefyd yn hyddysg iawn wrth gymysgu fideo a sain felly aethon ni i weithio ar ddod o hyd i ychydig o offer sylfaenol i

Mae papurau newydd yn dal i gamfarnu eu gwerth

Mae wedi bod yn amser ers i mi redeg am bapurau newydd. Ers i mi ddod o'r diwydiant, mae'n dal yn fy ngwaed ac mae'n debyg y bydd bob amser. Mae'r papur newydd cyntaf i mi weithio iddo ar werth, ac mae'r papur newydd lleol yma yn syfrdanu ei anadl olaf. Fel llawer, nid wyf yn darllen y papur newydd mwyach, oni bai fy mod yn gweld erthygl a argymhellir trwy Twitter neu un o'r porthwyr yr wyf yn eu treulio. Mae cylchgrawn .NET y mis hwn yn sôn