Ecamm Live: Rhaid Meddalwedd Meddalwedd ar gyfer Pob Ffrydiwr Byw

Rydw i wedi rhannu sut roeddwn i wedi ymgynnull fy swyddfa gartref ar gyfer ffrydio byw a phodledu. Roedd gan y swydd wybodaeth fanwl am y caledwedd roeddwn i wedi'i ymgynnull ... o ddesg sefyll, meic, braich mic, offer sain, ac ati. Yn fuan wedyn, roeddwn i'n siarad â ffrind da i mi, Jack Klemeyer, Hyfforddwr a Jack ardystiedig John Maxwell dywedodd wrthyf fod angen i mi ychwanegu Ecamm Live at fy set offer meddalwedd i fynd â fy ffrydio byw i fyny rhicyn.

Restream: Fideo Live-Stream I Dros 30+ o Blatfformau Cyfryngau Cymdeithasol Ar Unwaith

Mae Restream yn wasanaeth aml-ffrwd sy'n eich galluogi i ddarlledu'ch cynnwys byw i fwy na 30 o lwyfannau ffrydio ar yr un pryd. Mae Restream yn galluogi marchnatwyr i ffrydio trwy eu platfform stiwdio eu hunain, ffrydio gydag OBS, vMix, e tc., Ffrydio ffeil fideo, trefnu digwyddiad, neu hyd yn oed recordio yn eu platfform. Mae dros 4 miliwn o ffrydwyr fideo ledled y byd yn defnyddio Restream. Ymhlith y llwyfannau cyrchfan mae Facebook Live, Twitch, YouTube, Periscope gan Twitter, Linkedin, VK Live, DLive, Dailymotion, Trovo, Mixcloud, kakaoTV,

Chwaraewyr Ffrydio Byw HTTP: 5 Nodwedd y mae angen i chi eu Gwybod

Protocol cyfathrebu yw chwaraewr HLS a elwir hefyd yn ffrydio byw HTTP, sef meddwl Apple a ddyluniwyd i ddechrau ar gyfer dyfeisiau Apple yn unig ond yn y pen draw daeth yn gydnaws â dyfeisiau eraill hefyd. Ymhlith yr amrywiol nodweddion clodwiw, mae platfform ffrydio byw HTTP yn defnyddio'r dechnoleg ffrydio addasol sy'n targedu'r tanysgrifwyr ffrydio trwy ddarparu gwasanaethau ffrydio ar-alw a byw ar draws holl ddyfeisiau Apple. Pam mae angen

Tueddiadau ac Ystadegau Ffrydio Byw

Un o'n prosiectau eleni yw adeiladu desg ffrydio byw yn ein stiwdio podlediad. Mewn gwirionedd gallwn ddefnyddio'r un offer sain wrth ychwanegu fideo. Mae offer fideo yn gostwng yn y pris ac mae llawer o becynnau yn dechrau dod i'r amlwg gan gwmnïau fideo byw ar gyfer rheoli stiwdio fach. Rydyn ni'n gobeithio cael o leiaf 3 chamera a system ar gyfer rheoli traean is ac integreiddio fideo o benbyrddau neu feddalwedd cynadledda. Mae mabwysiadu'n gynnar wedi

Youtube: Beth yw'ch Strategaeth Fideo Yno?

Rydym bob amser yn canolbwyntio ar fylchau o ran strategaeth marchnata digidol ein cleientiaid. Nid dim ond i fusnesau a defnyddwyr ddod o hyd i'r brandiau maen nhw'n chwilio amdanyn nhw yw peiriannau chwilio, mae'r algorithmau hefyd yn ddangosydd rhagorol o awdurdod brand ar-lein. Wrth i ni ddadansoddi'r cynnwys sy'n gyrru sylw i'r brand, rydyn ni'n cymharu'r cynnwys ar safle pob cystadleuydd i weld beth yw'r gwahaniaethau. Yn eithaf aml, mae un o'r gwahaniaethwyr hynny