DesignCap: Dylunio Graffeg trawiadol yn gyflym ar gyfer busnes, digwyddiadau, cyfryngau cymdeithasol a mwy…

Mae DesignCap yn blatfform dylunio graffig ar-lein sy'n llawn miloedd o dempledi a ddyluniwyd yn broffesiynol sy'n eich helpu i greu graffeg yn hawdd, gan gynnwys: Delweddu Data - Infograffeg dylunio, cyflwyniadau, adroddiadau a siartiau. Graffeg Marchnata - Dylunio posteri, taflenni, pamffledi neu fwydlenni. Graffeg Cyfryngau Cymdeithasol - Baneri YouTube, Mân-luniau YouTube, Gorchuddion Tudalen Facebook, Postiau Instagram. Arall - Cardiau dylunio a gwahoddiadau. Nid yw pawb yn guru Darlunydd neu mae ganddo ddylunydd graffig, felly llwyfannau fel hyn

Sut i Trosoledd a Hyrwyddo Infograffeg

Mae ffeithluniau marchnata wedi bod yn destun sylw mawr i Martech. Cymaint felly fel fy mod wedi sefydlu Google Alerts ar gyfer y term ffeithlun ac rwy'n eu hadolygu trwy gydol y dydd. Ers i ffeithluniau ddod mor boblogaidd, mae'r diwydiant cynnwys yn cael ei lethu gan ffeithluniau gwael ... felly rydyn ni'n eithaf piclyd am yr hyn rydyn ni'n ei rannu neu ddim yn ei rannu i yswirio ein bod ni bob amser yn darparu gwerth. Hanfodion Infograffig Beth yw ffeithlun? 10 rheswm y dylai ffeithluniau fod

Rwy'n Iawn y Tu Ôl i Chi ...

Sut fyddech chi'n addasu'ch cynnwys pe bai'r person sy'n pori'ch gwefan mewn gwlad wahanol? Gwladwriaeth wahanol? Dinas wahanol? Ar draws y stryd? Yn eich siop? A fyddech chi'n siarad â nhw'n wahanol? Fe ddylech chi! Mae geotargetio wedi bod o gwmpas ers cryn amser bellach yn y diwydiant marchnata uniongyrchol. Gweithiais gyda chwmni marchnata cronfa ddata i weithio ar fynegai perchnogol a ddefnyddiodd amser gyrru a phellter i raddio rhagolygon ac ef

Penderfynu Cynhyrchion, Gwasanaethau neu Nodweddion newydd

Yr wythnos hon cefais Tuned In gan Pragmatic Marketing. Rydw i tua thraean o'r ffordd trwy'r llyfr ar hyn o bryd ac yn ei fwynhau. Mae yna lawer o enghreifftiau ymarferol o sut mae ysgwyddau busnes wedi eu harwain i lawr llwybr penderfyniadau gwael oherwydd nad oedden nhw wedi 'Tiwnio Mewn' i'w rhagolygon. Trwy beidio â chyfrifo beth oedd eu rhagolygon eu hangen, roedd y cwmnïau'n lansio cynhyrchion, gwasanaethau neu nodweddion a oedd yn drewi. Gyda dyfodiad