12 Ffactorau sy'n Effeithio ar eich Strategaeth E-bost Ryngwladol

Rydym wedi cynorthwyo cleientiaid gyda rhyngwladoli (I18N) ac, yn syml, nid yw'n hwyl. Mae naws amgodio, cyfieithu a lleoleiddio yn ei gwneud yn broses gymhleth. Os caiff ei wneud yn anghywir, gall fod yn hynod o chwithig ... heb sôn am aneffeithiol. Ond nid yw 70% o 2.3 biliwn o ddefnyddwyr ar-lein y byd yn siaradwyr Saesneg brodorol a gwelwyd bod gan bob $ 1 a werir ar leoleiddio ROI o $ 25, felly mae'r cymhelliant yno i'ch busnes fynd

Sut i Adeiladu Ymgyrch Ail-Ymgysylltu ar gyfer Tanysgrifwyr Anactif

Yn ddiweddar fe wnaethom rannu ffeithlun ar sut i wyrdroi eich cyfradd athreuliad ymgysylltu e-bost, gyda rhai astudiaethau achos ac ystadegau ar yr hyn y gellir ei wneud yn eu cylch. Mae'r ffeithlun hwn o Email Monks, Ail-Ymgysylltu E-bost, yn mynd ag ef i lefel ddyfnach o fanylion i ddarparu cynllun ymgyrch gwirioneddol ar gyfer gwrthdroi eich dirywiad perfformiad e-bost. Mae rhestr e-bost ar gyfartaledd yn dadfeilio 25% bob blwyddyn. Ac, Yn ôl adroddiad Sherpa Marchnata yn 2013, 75% o danysgrifwyr #email

Pa Elfennau Ddylech Chi Fod Yn Profi Yn Eich Ymgyrchoedd E-bost?

Gan ddefnyddio ein lleoliad mewnflwch o 250ok, gwnaethom brawf gwpl fisoedd yn ôl lle gwnaethom aralleirio ein llinellau pwnc cylchlythyr. Roedd y canlyniad yn anhygoel - cynyddodd ein lleoliad mewnflwch dros 20% ar draws y rhestr hadau a grewyd gennym. Y gwir yw bod profion e-bost yn werth y buddsoddiad - felly hefyd yr offer i'ch helpu i gyrraedd yno. Dychmygwch mai chi yw'r labordy â gofal ac rydych chi'n bwriadu profi llawer o

Sut i Ddewis Darparwr Gwasanaeth E-bost

Yr wythnos hon, cwrddais â chwmni a oedd yn ystyried gadael eu darparwr gwasanaeth e-bost ac adeiladu eu system e-bost yn fewnol. Pe byddech wedi gofyn imi ddegawd yn ôl a oedd hynny'n syniad da, byddwn wedi dweud na. Fodd bynnag, mae amseroedd wedi newid, ac mae technoleg ESPs yn eithaf hawdd i'w gweithredu os ydych chi'n gwybod beth rydych chi'n ei wneud. Dyma pam y gwnaethom ddatblygu CircuPress. Beth Newidiodd gyda Darparwyr Gwasanaeth E-bost? Y newid mwyaf gyda

Optimeiddio Dylunio E-bost i Ddal Sylw Eich Darllenydd

Ychydig fisoedd yn ôl mewn cynhadledd, gwyliais gyflwyniad hynod ddiddorol ar y camau y mae darllenydd e-bost yn eu cymryd wrth iddynt blymio i'w e-bost. Nid dyma'r llwybr y mae'r rhan fwyaf o bobl yn ei gredu ac mae'n gweithio'n wahanol iawn i wefan. Pan edrychwch ar e-bost, byddwch fel arfer yn edrych ar eiriau cyntaf llinell y pwnc ac efallai rhagolwg byr o'r cynnwys sydd ynddo. Weithiau, dyna lle mae'r tanysgrifiwr yn stopio. Neu

Dyma Eich Awgrymiadau E-bost ar gyfer Tymor Gwyliau 2014

Dim ond yn ail y mae e-bost i chwilio am deyrnasu yn y gwerthiannau yn ystod y tymor gwyliau. Mae marchnatwyr yn dal ymlaen, gan gynyddu trwybwn e-bost gan syfrdanol o 13 y cant flwyddyn-dros-flwyddyn rhwng 2012 a 2013. Yn ddiau, byddwn ni hyd yn oed yn gweld y niferoedd yn cael eu heicio eto eleni felly bydd yn rhaid i chi baratoi. Mae'r ffeithlun hwn o Email Monks yn darparu rhai awgrymiadau cadarn a rhywfaint o ddata ategol gwych i'ch helpu i ddechrau nawr. Mae clychau sleigh yn

Optimeiddio'ch Delweddau E-bost ar gyfer Arddangosfeydd Retina

Wrth i arddangosfeydd cydraniad uchel ddod yn gyffredin ar bron pob dyfais, mae'n bwysig bod marchnatwyr yn manteisio ar yr effaith sydd gan ddatrysiad uwch i'w gynnig. Gall eglurder delweddau a ddefnyddir mewn e-byst, er enghraifft, gael effaith ddramatig gyda'r darllenydd e-bost. Mae creu eich graffeg yn iawn ac yna eu maintio / eu graddio - i gyd wrth optimeiddio maint ffeil y delweddau - yn gydbwysedd cain i sicrhau eich bod yn cael eich optimeiddio ar gyfer yr ymateb gorau