Infograffig: 21 Ystadegau Cyfryngau Cymdeithasol y Mae angen i Bob Marchnatwr eu Gwybod Yn 2021

Diau fod dylanwad cyfryngau cymdeithasol fel sianel farchnata yn cynyddu bob blwyddyn. Mae rhai platfformau yn codi, fel TikTok, ac mae rhai yn aros bron yr un fath â Facebook, gan arwain at newid cynyddol yn ymddygiad defnyddwyr. Fodd bynnag, gyda blynyddoedd daeth pobl i arfer â brandiau a gyflwynwyd ar gyfryngau cymdeithasol, felly mae angen i farchnatwyr ddyfeisio dulliau newydd i sicrhau llwyddiant ar y sianel hon. Dyna pam mae cadw llygad ar y tueddiadau diweddaraf yn hanfodol i unrhyw farchnata

Infograffig: Sut mae Rhwydweithiau Cymdeithasol yn Dylanwadu ar Ein Bywydau

Heddiw mae gan lwyfannau cyfryngau cymdeithasol ran allweddol i'w chwarae yn ein bywydau. Mae biliynau o bobl ledled y byd yn eu defnyddio i gyfathrebu, cael hwyl, cymdeithasu, mynediad at newyddion, chwilio am gynnyrch / gwasanaeth, siop, ac ati. Nid yw eich oedran na'ch cefndir yn bwysig. Bydd rhwydweithiau cymdeithasol yn effeithio'n sylweddol ar eich trefn ddyddiol. Gallwch estyn allan at bobl sydd â diddordebau tebyg i'ch un chi ac adeiladu cyfeillgarwch hirhoedlog hyd yn oed yn ddienw. Gallwch chi gydymdeimlo â llawer o bobl eraill ar draws

Sut i Gyfrifo'r Enillion ar Eich Buddsoddiad Marchnata Cyfryngau Cymdeithasol

Wrth i farchnatwyr a llwyfannau cyfryngau cymdeithasol aeddfedu, rydyn ni'n darganfod llawer mwy am wyneb i waered ac anfantais buddsoddi mewn cyfryngau cymdeithasol. Fe welwch fy mod yn aml yn feirniadol o'r disgwyliadau a osodir gan ymgynghorwyr cyfryngau cymdeithasol - ond nid yw hynny'n golygu fy mod yn feirniadol o'r cyfryngau cymdeithasol. Rwy'n arbed tunnell o amser ac ymdrech trwy rannu doethineb â chyfoedion a sgwrsio â brandiau ar-lein. Nid oes gennyf unrhyw amheuaeth bod fy amser a dreuliwyd ar gyfryngau cymdeithasol wedi

Twf Hysbysebu Cyfryngau Cymdeithasol a'i Effaith ar Farchnata Digidol

Mae marchnatwyr wedi gorfod newid bron pob agwedd ar eu dulliau hysbysebu er mwyn cadw i fyny ag ymddygiad defnyddwyr a thueddiadau technolegol. Mae'r ffeithlun hwn, How Social Media Have Changed The Ad Game o MDG Advertising, yn darparu rhai o'r ffactorau allweddol sy'n gyrru ac yn dylanwadu ar y newid tuag at hysbysebu cyfryngau cymdeithasol. Pan gyrhaeddodd hysbysebu cyfryngau cymdeithasol yr olygfa gyntaf, roedd marchnatwyr yn ei defnyddio i gysylltu â'u cynulleidfaoedd yn syml. Fodd bynnag, mae marchnatwyr heddiw wedi gorfod newid llawer

6 Allweddi i Lwyddiant Gwasanaeth Cwsmer gan Ddefnyddio Cyfryngau Cymdeithasol

Gwnaethom rannu ystadegau ar dwf gwasanaeth cwsmeriaid gan ddefnyddio cyfryngau cymdeithasol, ac mae'r ffeithlun hwn yn mynd ag ef ychydig ymhellach, gan ddarparu 6 allwedd benodol i'ch cwmni eu hymgorffori i sicrhau llwyddiant. Gall gwasanaeth cwsmeriaid Lousy ddadreilio'ch marchnata, felly mae'n hanfodol i farchnatwyr fonitro teimladau ac amser ymateb trwy'r cyfryngau cymdeithasol. Mewn un arolwg JD Power o fwy na 23,000 o ddefnyddwyr ar-lein, nododd 67% o ymatebwyr eu bod wedi cysylltu â chwmni trwy'r cyfryngau cymdeithasol

A yw Cyfryngau Cymdeithasol yn Gorfodi Marchnatwyr i ffwrdd o'r Cyfryngau Torfol?

Mae hwn yn ffeithlun eithaf syfrdanol gan Sprout Social sydd â rhai canlyniadau dyfnach nag y gallai marchnatwyr fod yn barod i'w dderbyn. Enw’r ffeithlun yw 6 Tuedd Cyfryngau Cymdeithasol a Fydd Yn Cymryd Dros 2017 ac yn cerdded trwy bob sianel cyfryngau cymdeithasol, sut mae ymddygiad defnyddwyr yn newid, a datblygiad technolegau fel deallusrwydd artiffisial. Ynghyd â fideo ar alw, technolegau blocio hysbysebion, a thwf sianeli 1: 1 fel Snapchat a marchnatwyr mae angen ailystyried eu

Syniadau Cynnwys Cyfryngau Cymdeithasol ar gyfer y Gwyliau

'Dyma'r tymor ac os nad ydych wedi cynllunio'ch swyddi cyfryngau cymdeithasol gwyliau, dyma ffeithlun gwych gan MDG Advertising i roi rhai syniadau i chi, Holiday Marketing 2016: 7 Syniadau Ffres ar gyfer Eich Swyddi Cyfryngau Cymdeithasol Gwyliau. Dyma saith syniad unigryw a all sbarduno'ch creadigrwydd a denu rhywfaint o sylw i'ch brand pan fydd ei angen arnoch fwyaf! O'r Creu Fideo ar thema Gwyliau 360 °: mae Facebook ac Youtube bellach yn cefnogi 360 o fformatau fideo a'r

12 Tasg yn Wythnos Waith Pob Marchnatwr Cyfryngau Cymdeithasol

Ychydig funudau y dydd? Cwpl awr yr wythnos? Nonsense. Mae'r cyfryngau cymdeithasol yn gofyn am ymdrech barhaus, barhaus i gwmnïau wireddu potensial y cyfrwng yn llawn i dyfu cynulleidfa ac adeiladu cymuned. Cymerwch gip ar y Rhestr Wirio Cyfryngau Cymdeithasol rydyn ni wedi'i chyhoeddi o'r blaen ac fe welwch ei bod yn gofyn am gryn ymdrech, dewis offer, a buddsoddi amser. Yr ffeithlun hwn yw fy amser i gymryd y buddsoddiad amser sy'n ofynnol i ddatblygu