Beth Yw'r Ystadegau Rhyngrwyd Diweddaraf ar gyfer 2018

Er iddo gael ei ddatblygu o ganol yr 80au, ni chafodd y Rhyngrwyd ei fasnacheiddio'n llawn yn yr Unol Daleithiau tan 1995 pan ollyngwyd y cyfyngiadau diwethaf er mwyn i'r Rhyngrwyd gario traffig masnachol. Mae'n anodd credu fy mod i wedi bod yn gweithio ar y Rhyngrwyd ers ei sefydlu'n fasnachol, ond mae gen i'r blew llwyd i'w brofi! Rwy'n wirioneddol lwcus fy mod wedi gweithio i gwmni yn ôl bryd hynny a welodd y cyfleoedd a thaflu fy mhen i mewn

Ystadegau Marchnata Fideo Na Fyddech Chi Wedi Eu Gwybod Efallai!

Boed yn fideos cymdeithasol, straeon dyddiol, fideos amser real, neu unrhyw strategaeth fideo arall, rydym yn byw mewn byd lle mae mwy o gynnwys fideo yn cael ei gynhyrchu a'i fwyta nag erioed mewn hanes. Wrth gwrs, mae hynny'n gyfle gwych ac yn her enfawr oherwydd bod llawer o gynnwys fideo yn cael ei gynhyrchu a byth yn cael ei weld mewn gwirionedd. Mae'r ffeithlun hwn o Website Builder.org.uk yn datgelu'r ystadegau marchnata fideo diweddaraf. 10 Ffeithiau am Farchnata Fideo 78.4% o ddefnyddwyr yr Unol Daleithiau

Y 4 Elfen y dylech eu Cael ym mhob Darn o Gynnwys

Roedd un o'n interniaid sy'n ymchwilio ac yn ysgrifennu ymchwil gychwynnol i ni yn gofyn a oedd gen i unrhyw syniadau ar sut i ehangu'r ymchwil honno i sicrhau bod y cynnwys yn gyflawn ac yn gymhellol. Am y mis diwethaf, rydyn ni wedi bod yn gwneud ymchwil gydag Amy Woodall ar ymddygiad ymwelwyr sy'n helpu gyda'r cwestiwn hwn. Mae Amy yn hyfforddwr gwerthu a siaradwr cyhoeddus profiadol. Mae hi'n gweithio'n agos gyda thimau gwerthu i'w helpu i adnabod dangosyddion bwriad

Celf a Gwyddoniaeth Marchnata Cynnwys

Er bod llawer o'r hyn yr ydym yn ei ysgrifennu ar gyfer cwmnïau yn ddarnau arweinyddiaeth meddwl, yn ateb cwestiynau cyffredin, a straeon cwsmeriaid - mae un math o gynnwys yn sefyll allan. P'un a yw'n bost blog, ffeithlun, papur gwyn neu hyd yn oed fideo, mae'r cynnwys sy'n perfformio orau yn adrodd stori sydd wedi'i hegluro neu ei darlunio'n dda, a'i chefnogi gan ymchwil. Mae'r ffeithlun hwn o Kapost wir yn tynnu ynghyd yr hyn sy'n perfformio orau ac mae'n enghraifft wych o ... gyfuniad o gelf