Rhestr o lwybrau byr Twitter Allweddell

Pan ddechreuais raglennu gyntaf tua ugain mlynedd yn ôl, roedd gen i gydweithiwr a oedd yn bensaer a datblygwr athrylith datblygedig. Bob tro y gwnes i estyn drosodd gyda fy llaw dde, byddai'n mwmian rhywbeth am fod yn anabl â'r llygoden. Nid oedd ei fersiwn mor wleidyddol gywir ac yn aml roedd wedi'i lapio â rhai geiriau anweddus nad ydyn nhw'n ddiogel i weithio ... ond dwi'n crwydro. Ugain mlynedd yn ddiweddarach, rwy'n dal i ddibynnu ar fy llygoden. Wedi dweud hynny, mae gen i