Cyfleoedd Marchnata i fyny'r afon, i fyny'r afon ac i lawr yr afon ar gyfer Twf Busnes

Os gwnaethoch ofyn i'r mwyafrif o bobl ble maen nhw'n dod o hyd i'w cynulleidfa, fe gewch chi ymateb cul iawn yn aml. Mae'r rhan fwyaf o weithgaredd hysbysebu a marchnata yn gysylltiedig â dewis gwerthwr taith y prynwr ... ond a yw hynny eisoes yn rhy hwyr? Os ydych chi'n gwmni ymgynghori trawsnewid digidol; er enghraifft, efallai y byddwch yn llenwi'r holl fanylion mewn taenlen trwy edrych ar eich rhagolygon cyfredol yn unig a chyfyngu'ch hun i'r strategaethau rydych chi'n hyfedr ynddynt. Efallai y gwnewch chi

Dylunio UX ac SEO: Sut y gall y Ddau Elfen Gwefan hyn weithio gyda'i gilydd i'ch Mantais

Dros amser, mae'r disgwyliadau ar gyfer gwefannau wedi esblygu. Mae'r disgwyliadau hyn yn gosod y safonau ar gyfer sut i greu'r profiad defnyddiwr sydd gan wefan i'w gynnig. Gydag awydd peiriannau chwilio i ddarparu'r canlyniadau mwyaf perthnasol a mwyaf boddhaol i chwiliadau, mae rhai ffactorau graddio yn cael eu hystyried. Un o'r pwysicaf y dyddiau hyn yw profiad y defnyddiwr (a nifer o elfennau safle sy'n cyfrannu ato.). Felly, gellir casglu bod UX yn hanfodol

RØDE yn Rhyddhau Yn eithaf y Stiwdio Cynhyrchu Podcast!

Un peth nad ydw i'n mynd i'w rannu yn y swydd hon yw faint o arian ac amser rydw i wedi'i dreulio yn prynu, gwerthuso a phrofi offer ar gyfer fy mhodlediadau. O gymysgydd a stiwdio lawn, i stiwdio gryno y gallaf ei gario mewn sach gefn, i lawr i feicroffonau USB y gallaf eu recordio trwy liniadur neu iPhone ... rwyf wedi rhoi cynnig arnynt i gyd. Y broblem hyd yma fu'r cyfuniad o westeion yn y stiwdio ac o bell. Mae'n gymaint

Beth Yw'r Sgiliau Marchnata Modern Pwysicaf yn 2018?

Yn ystod yr ychydig fisoedd diwethaf rydw i wedi bod yn gweithio ar gwricwlwm ar gyfer gweithdai marchnata digidol ac ardystiadau ar gyfer cwmni rhyngwladol a phrifysgol, yn y drefn honno. Mae wedi bod yn siwrnai anhygoel - gan ddadansoddi’n ddwfn sut mae ein marchnatwyr yn cael eu paratoi yn eu rhaglenni gradd ffurfiol, a nodi bylchau a fydd yn gwneud eu sgiliau’n fwy marchnadadwy yn y gweithle. Yr allwedd i raglenni gradd traddodiadol yw bod y cwricwla yn aml yn cymryd sawl blwyddyn i gael eu cymeradwyo. Yn anffodus, mae hynny'n rhoi graddedigion

Mae Cliciwch-i-Alwad wedi Dod yn Beirniadol i Lwyddiant Hysbysebu Chwilio'n Lleol

Mae clicio-i-alw yn caniatáu i ddarpar gwsmeriaid ffonio'ch busnes mewn un clic o ganlyniadau peiriannau chwilio. Mae cwsmeriaid yn dal i fod wrth eu bodd yn galw busnesau ac mae clicio-i-alw yn ei gwneud hi'n haws nag erioed iddyn nhw wneud hynny. Roedd refeniw clicio-i-alw byd-eang yn $ 7.41 biliwn yn 2016 a disgwylir i hyn godi i $ 13.7 biliwn erbyn 2020 Mewn gwirionedd, dywed 61% o ddefnyddwyr symudol fod clicio-i-alwad yn fwyaf gwerthfawr yn y cyfnod prynu. Sicrhewch fod eich busnes yn barod. Yr ffeithlun hwn