Pam mae Rheoli Asedau Digidol yn Gydran Feirniadol yn yr Ecosystem Technoleg Marchnata

Fel marchnatwyr, rydym yn delio ag amrywiaeth o offer a chymwysiadau yn ddyddiol. O awtomeiddio marchnata i olrhain gwerthiant i farchnata e-bost, mae angen yr offer hyn arnom i wneud ein swyddi yn effeithiol a rheoli / olrhain pob un o'r gwahanol ymgyrchoedd rydyn ni wedi'u defnyddio. Fodd bynnag, un darn o'r ecosystem technoleg marchnata sy'n cael ei anwybyddu weithiau yw'r ffordd rydyn ni'n rheoli ein ffeiliau, gan gynnwys cyfryngau, delweddau, testun, fideo a mwy. Gadewch i ni ei wynebu; ni allwch yn unig

Y Geiriau Syndod Sy'n Cael y Cynnwys Uchaf a Rennir

Yn ddiweddar, ysgrifennais tua 2 elfen allweddol y dylai teitlau erthyglau eu hymgorffori os ydynt yn dymuno cael eu clicio arnynt a'u darllen. Nid yw rhai geiriau'n effeithio ar yr hyn y mae pobl yn ei ddarllen yn unig, gall hefyd effeithio ar yr hyn y mae pobl yn ei rannu! Mae'r ffeithlun hwn o ShortStack yn darparu data a gasglwyd o Iris Shoor, Leo Widrich a Scott Ayres. Geiriau sy'n cael cynnwys yn rhannu Swyddi Blog - Syndod, Gwyddoniaeth, Twitter Beirniadol - Top, Dilynwch, Os gwelwch yn dda Facebook - Cynghori, Rhyfeddu, Ysbrydoli