Cloi i Lawr Facebook

Cywilydd arna i, ond dwi wir ddim yn talu sylw i bethau fel gosodiadau preifatrwydd, telerau defnyddio, nac unrhyw brint mân arall pan fyddaf yn ychwanegu fy hun at wasanaeth. Fel rheol, arhosaf i weld a oes adlach gan y gymuned ac yna byddaf yn gweithredu yn unol â hynny. Serch hynny, roedd y mater penodol hwn yn codi arnaf, ac nid oeddwn hyd yn oed yn sylweddoli'r hyn yr oeddwn wedi'i wneud. Mae fy mhroffil Facebook yn weddol agored i unrhyw un a hoffai