Dylai tueddiadau ar farchnatwyr Facebook fod yn ymwybodol o

Y mis diwethaf, rhyddhaodd Facebook ddiweddariad arall eto sy'n effeithio ar y News Feed, sy'n caniatáu llawer mwy o reolaeth i ddefnyddwyr dros y bobl a'r cynnwys y maent am eu gweld gyntaf. Mae Pagemodo wedi cynnwys rhestr o 10 tueddiad o ymchwil a gynhaliwyd trwy gydol eleni ar Facebook. Rwyf wedi ychwanegu rhywfaint o sylwebaeth ar pam y dylech fod yn ymwybodol ohono gyda'ch ymdrechion marchnata cyfryngau cymdeithasol. Dominyddu Fideo Facebook - Tra bod fideo yn skyrocketing ar Facebook, byddwch yn ymwybodol

Elfennau o Ap Cystadleuaeth Perffaith Facebook

Y peth cyntaf y mae'r rhan fwyaf o berchnogion busnes yn ei wneud pan fyddant am gynyddu ymgysylltiad a Hoffi ar eu Tudalennau Facebook yw creu app cystadleuaeth. Ac eto mae cymaint o bobl yn cael eu drysu nid yn unig gan reolau cymhleth Facebook, ond gan sut i greu ap sydd mewn gwirionedd yn gwneud yr hyn maen nhw'n gobeithio y bydd yn ei wneud. Mae creu'r ap perffaith yn gelf ac yn wyddoniaeth, bydd ffeithlun newydd ShortStack yn eich helpu i sicrhau bod gennych bopeth sydd ei angen arnoch

Sut i Gael Mwy o Gyfranddaliadau ar Facebook

Yn aml nid yw cwmnïau sy'n marchnata trwy Facebook yn sylweddoli'r difrod a wnânt trwy beidio â gwneud pob diweddariad yn un cymhellol. Mae cymaint o weithgaredd yn digwydd o amgylch pob defnyddiwr fel na all Facebook arddangos pob diweddariad o bosibl. O ganlyniad, yn aml dim ond pyst sy'n cael eu rhannu a / neu eu trafod i raddau helaeth y maen nhw'n eu harddangos. Mae gan gyfranddaliadau fwy o bwysau yn y porthiant newyddion. Yn y bôn, mae algorithmau Facebook yn penderfynu po fwyaf o bobl sy'n rhannu post a