6 Allwedd i Hyrwyddo Digwyddiad ar y Cyfryngau Cymdeithasol

Ar ôl ein gŵyl codi arian ein hunain yn Indianapolis, ysgrifennais nad oedd yn ymddangos bod platfform marchnata digwyddiadau gwell ar y farchnad na Facebook. Yn ôl Maximillion, roeddwn i'n iawn! Ei garu neu ei gasáu rydyn ni i gyd bellach yn gwybod bod cyfryngau cymdeithasol yma i aros ac yn chwarae rhan gynyddol yn ein bywydau bob dydd. Yn ogystal ag unigolion, mae busnesau bach a mawr wedi gorfod cofleidio'r llu o gymdeithasol sy'n tyfu'n barhaus