Dylai tueddiadau ar farchnatwyr Facebook fod yn ymwybodol o

Y mis diwethaf, rhyddhaodd Facebook ddiweddariad arall eto sy'n effeithio ar y News Feed, sy'n caniatáu llawer mwy o reolaeth i ddefnyddwyr dros y bobl a'r cynnwys y maent am eu gweld gyntaf. Mae Pagemodo wedi cynnwys rhestr o 10 tueddiad o ymchwil a gynhaliwyd trwy gydol eleni ar Facebook. Rwyf wedi ychwanegu rhywfaint o sylwebaeth ar pam y dylech fod yn ymwybodol ohono gyda'ch ymdrechion marchnata cyfryngau cymdeithasol. Dominyddu Fideo Facebook - Tra bod fideo yn skyrocketing ar Facebook, byddwch yn ymwybodol

Metrics Ffynhonnell: Trac Prynu Mewn-Siop o Facebook

Mae traciwr hysbysebion mewnol Source Metrics yn darparu dadansoddeg i fanwerthwyr sy'n ganlyniad uniongyrchol i'w platfform Facebook Ad. Mae cyfanswm yr addasiadau yn y siop, gwerthiannau gan siopau unigol, cyfanswm yr holl drawsnewidiadau yn y siop, amser y dydd o'r holl drawsnewidiadau yn y siop a chyfanswm refeniw'r eitemau a ail-ystyrir ar gael. Er bod astudiaethau'n dangos bod hysbysebion Facebook yn cael mwy o gliciau flwyddyn ar ôl blwyddyn, mae'r effaith y mae'r ychwanegiadau hyn yn ei chael ar y llinell waelod yn dal i fod yn dipyn o a