ActionIQ: Llwyfan Data Cwsmer y Genhedlaeth Nesaf I Alinio Pobl, Technoleg a Phrosesau

Os ydych chi'n gwmni menter lle rydych chi wedi dosbarthu data mewn sawl system, mae Llwyfan Data Cwsmer (CDP) bron yn anghenraid. Yn aml, mae systemau wedi'u cynllunio tuag at broses gorfforaethol fewnol neu awtomeiddio ... nid y gallu i weld gweithgaredd neu ddata ar draws taith y cwsmer. Cyn i Lwyfannau Data Cwsmer gyrraedd y farchnad, roedd yr adnoddau angenrheidiol i integreiddio llwyfannau eraill yn atal un cofnod o wirionedd lle gall unrhyw un yn y sefydliad weld y gweithgaredd o gwmpas

JustControl.it: Casglu Data Priodoli Awtomeiddio ar draws Sianeli

Mae marchnata digidol yn cael ei yrru gan yr angen am fwy o addasu: ffynonellau data newydd, cyfuniadau ffres o bartneriaethau, cyfraddau sy'n newid yn barhaus, senarios AU soffistigedig, ac ati. O ran dyfodol ein diwydiant, mae'n argoeli i fod hyd yn oed yn fwy heriol a gronynnog. Dyna pam mae angen trosoledd ymarferol ar weithwyr proffesiynol llwyddiannus ac uchelgeisiol i ddelio â sefyllfaoedd cymhleth a lluniau cymhleth. Fodd bynnag, mae llawer o'r offer presennol yn dal i gynnig dull 'un-maint-i-bawb' hen ffasiwn. O fewn y fframwaith cyntaf hwn, mae'r holl

Crello: Golygydd Graffeg Talu Wrth Ddefnyddio gyda Miloedd o Dempledi Hardd

Rydyn ni'n gefnogwyr mawr o Depositphotos, llun stoc fforddiadwy, datrysiad graffig a fideo. Dyma pam rydyn ni wedi'u rhestru fel noddwr ac yn parhau i hyrwyddo eu gwasanaeth ar ein gwefan a gyda'n cleientiaid. Wrth gwrs, rydyn ni hefyd yn aelod cyswllt. Mae'r tîm y tu ôl i Depositphotos bellach wedi lansio Crello, golygydd gweledol am ddim sydd wedi'i bweru â miliynau o dempledi hardd. Yn atgoffa rhywun o Canva (heb yr angen i arwyddo), mae Crello yn cynnig dros 10,500 o ddelweddau am ddim, gan gynnwys lluniau,

SiteKick: Awtomeiddio Adroddiadau Dadansoddeg Label Gwyn ar gyfer eich Cleientiaid

Os ydych chi'n gweithio i gleientiaid lluosog, gall adeiladu adroddiad sylfaenol neu integreiddio sawl ffynhonnell i ddatrysiad dangosfwrdd fod yn eithaf cymhleth. Gall SiteKick drin eich holl adroddiadau cylchol gydag adroddiadau wythnosol, misol a chwarterol. Mae pob adroddiad ar ffurf cyflwyniad (PowerPoint) a gellir ei frandio, ei labelu'n wyn i'ch asiantaeth neu gleient, a gellir golygu'r canlyniadau neu ddarparu gwybodaeth ychwanegol cyn eu hanfon at eich cleient. Mae SiteKick yn Darparu'r Adroddiadau Aml-Ffynhonnell Buddion a ganlyn