Whatagraph: Aml-Sianel, Monitro Data Amser Real ac Adroddiadau ar gyfer Asiantaethau a Thimau

Er bod gan bron bob platfform gwerthu a marchnata ryngwynebau adrodd, llawer ohonynt yn eithaf cadarn, nid ydynt yn darparu unrhyw fath o olwg gynhwysfawr ar eich marchnata digidol. Fel marchnatwyr, rydym yn ceisio canoli adrodd yn Analytics, ond hyd yn oed mae'n aml yn gyfyngedig i weithgaredd ar eich gwefan yn hytrach na'r holl sianeli gwahanol rydych yn gweithio ynddynt. Ac… os ydych chi erioed wedi cael y pleser o geisio adeiladu adrodd mewn platfform,

Ffonauites: Creu Gwefannau Twnnel Gwerthu a Tudalennau Glanio mewn Munudau Gan Ddefnyddio'ch Ffôn

Efallai y bydd hyn yn gwylltio rhai pobl yn fy niwydiant, ond yn syml, nid oes gan lawer o gwmnïau fodel sy'n cefnogi'r buddsoddiad mewn strategaeth enfawr ar gyfer defnyddio safleoedd a marchnata cynnwys. Rwy'n gwybod cryn dipyn o fusnesau bach sy'n dal i fynd o ddrws i ddrws neu'n dibynnu ar dafod leferydd i gefnogi busnes trawiadol. Ffonauites: Lansio Tudalennau Mewn Cofnodion Rhaid i bob busnes gydbwyso amser, ymdrech a buddsoddiad ei berchennog i gynhyrchu'r broses werthu fwyaf effeithlon i ddod â hi

ActionIQ: Llwyfan Data Cwsmer y Genhedlaeth Nesaf I Alinio Pobl, Technoleg a Phrosesau

Os ydych chi'n gwmni menter lle rydych chi wedi dosbarthu data mewn sawl system, mae Llwyfan Data Cwsmer (CDP) bron yn anghenraid. Yn aml, mae systemau wedi'u cynllunio tuag at broses gorfforaethol fewnol neu awtomeiddio ... nid y gallu i weld gweithgaredd neu ddata ar draws taith y cwsmer. Cyn i Lwyfannau Data Cwsmer gyrraedd y farchnad, roedd yr adnoddau angenrheidiol i integreiddio llwyfannau eraill yn atal un cofnod o wirionedd lle gall unrhyw un yn y sefydliad weld y gweithgaredd o gwmpas

JustControl.it: Casglu Data Priodoli Awtomeiddio ar draws Sianeli

Mae marchnata digidol yn cael ei yrru gan yr angen am fwy o addasu: ffynonellau data newydd, cyfuniadau ffres o bartneriaethau, cyfraddau sy'n newid yn barhaus, senarios AU soffistigedig, ac ati. O ran dyfodol ein diwydiant, mae'n argoeli i fod hyd yn oed yn fwy heriol a gronynnog. Dyna pam mae angen trosoledd ymarferol ar weithwyr proffesiynol llwyddiannus ac uchelgeisiol i ddelio â sefyllfaoedd cymhleth a lluniau cymhleth. Fodd bynnag, mae llawer o'r offer presennol yn dal i gynnig dull 'un-maint-i-bawb' hen ffasiwn. O fewn y fframwaith cyntaf hwn, mae'r holl