Gyrru Mwy o Arweinwyr Gyda Adeiladwr Tudalen Glanio Landingi ar gyfer WordPress

Er bod y mwyafrif o farchnatwyr yn syml yn mewnosod ffurflen ar dudalen WordPress, nid yw honno o reidrwydd yn dudalen lanio sydd wedi'i optimeiddio'n dda ac sy'n trosi'n fawr. Yn nodweddiadol mae gan dudalennau glanio sawl nodwedd a buddion cysylltiedig: Lleiafswm Gwrthdyniadau - Meddyliwch am eich tudalennau glanio fel pen y ffordd heb fawr o wrthdyniadau. Gall llywio, bariau ochr, troedynnau ac elfennau eraill dynnu sylw'ch ymwelydd. Mae adeiladwr tudalen glanio yn eich galluogi i ddarparu llwybr clir i drawsnewid heb dynnu sylw. Integreiddiadau - Fel a

5 Enghreifftiau o Bopiadau Allanol-Bwriad a fydd yn Gwella'ch Cyfraddau Trosi

Os ydych chi'n rhedeg busnes, rydych chi'n gwybod bod datgelu ffyrdd newydd a mwy effeithiol o wella cyfraddau trosi yn un o'r tasgau pwysicaf. Efallai nad ydych chi'n ei weld felly ar y dechrau, ond gall pop-ups ymadael fod yr union ateb rydych chi'n chwilio amdano. Pam fod hynny felly a sut y dylech eu defnyddio ymlaen llaw, byddwch yn darganfod mewn eiliad. Beth Yw Pop-ups Ymadael-Bwriad? Mae yna lawer o wahanol fathau

Cyfrin: Nodweddion Pwerus Hawdd i'w Defnyddio ar gyfer Caffael Cwsmeriaid ar y Safle

Mae un o'n cwsmeriaid ar Squarespace, system rheoli cynnwys sy'n darparu'r holl bethau sylfaenol - gan gynnwys eFasnach. Ar gyfer cleientiaid hunanwasanaeth, mae'n llwyfan gwych gyda llawer o opsiynau. Rydym yn aml yn argymell WordPress wedi'i westeio oherwydd ei alluoedd a'i hyblygrwydd diderfyn ... ond i rai mae Squarespace yn ddewis cadarn. Er nad oes gan Squarespace yr API a miliynau o integreiddiadau wedi'u cynhyrchu sy'n barod i fynd, gallwch ddod o hyd i offer gwych i wella'ch gwefan o hyd. Rydym ni

Spoutable: Hysbysebion Brodorol ar gyfer Ymwelwyr sy'n Ymadael

Os ydych chi'n gyhoeddwr, mae monetization eich cynulleidfa bob amser yn her - yn enwedig os ydych chi ar safle gwybodaeth. Mae hysbysebu arddangos yn tanberfformio yn enwog o'i gymharu â dulliau hysbysebu eraill, felly mae cyhoeddwyr ar eu colled i hysbysebion wedi'u targedu'n uchel sy'n cael eu rhedeg ar chwilio a chymdeithasol. Mae hysbysebu brodorol wedi cyrraedd fel modd i yrru refeniw i gyhoeddwyr - ond rydw i wedi ysgrifennu o'r blaen y gall ddod ar gost i hygrededd y brand. Efallai y bydd gan Spoutable yr ateb delfrydol

Sut i Adeiladu a Thyfu Eich Rhestr E-bost

Mae Brian Downard o Eliv8 wedi gwneud gwaith gwych arall ar yr ffeithlun hwn a'i restr wirio marchnata ar-lein (lawrlwytho) lle mae'n cynnwys y rhestr wirio hon ar gyfer tyfu eich rhestr e-bost. Rydyn ni wedi bod yn gweithio ein rhestr e-bost, ac rydw i'n mynd i ymgorffori rhai o'r dulliau hyn: Creu Tudalennau Glanio - Rydyn ni'n credu bod pob tudalen yn dudalen lanio ... felly'r cwestiwn yw a oes gennych chi fethodoleg optio i mewn ar bob tudalen o eich gwefan trwy bwrdd gwaith neu symudol?