Rhwydwaith a Viralstyle GWEITHREDOL: Rheoli Cyfranogwyr a Marchnata

Mae Rhwydwaith ACTIVE yn prosesu bron i 100 miliwn o gofrestriadau bob blwyddyn a mwy na $ 3B mewn taliadau ar gyfer dros 47,000 o drefnwyr a 200,000 o weithgareddau a digwyddiadau. ACTIVE Network® yw'r brif farchnad fyd-eang ar gyfer gweithgareddau a digwyddiadau, gan gysylltu cyfranogwyr a threfnwyr gweithgareddau, wrth gynnig gwybodaeth fusnes ddigyffelyb trwy ein platfform datrysiadau a mewnwelediadau data sy'n arwain y diwydiant sy'n helpu trefnwyr i yrru mwy o gyfranogiad a refeniw. Mae eu llu o atebion yn cynnwys sawl platfform a gwasanaeth: ACTIVE Works -