DESelect: Atebion Galluogi Data Marchnata ar gyfer Salesforce AppExchange

Mae'n bwysig i farchnatwyr sefydlu teithiau 1:1 gyda chwsmeriaid ar raddfa, yn gyflym ac yn effeithlon. Un o'r llwyfannau marchnata a ddefnyddir fwyaf at y diben hwn yw Cwmwl Marchnata Salesforce (SFMC). Mae SFMC yn cynnig ystod eang o bosibiliadau ac yn cyfuno’r amlswyddogaetholdeb hwnnw â chyfleoedd digynsail i farchnatwyr gysylltu â chwsmeriaid ar draws gwahanol gamau o daith eu cwsmer. Bydd y Cwmwl Marchnata, er enghraifft, nid yn unig yn galluogi marchnatwyr i ddiffinio eu data

CrankWheel: Amserlennu a Llwytho i Lawr Ffordd Osgoi Gyda Demos ar Sail Porwr Gwib

Mae pob rhyngweithio sy'n ofynnol rhwng gobaith gyda'r bwriad o brynu a'r gallu i'ch tîm gwerthu i'w helpu i drosi yn debygol o leihau'r siawns o drosi. Mae hynny'n cynnwys amser i ymateb, nifer y cliciau, nifer y sgriniau, nifer yr elfennau ffurf ... popeth. Mae'r gweithwyr gwerthu proffesiynol yr wyf yn eu hadnabod eisiau eu cael o flaen y gobaith. Maent yn gwybod unwaith y gallant siarad â'r gobaith, adnabod

AeroLeads: Nodi Cyfeiriadau E-bost Prospect gyda'r Ategyn Chrome hwn

Waeth pa mor fawr yw'ch rhwydwaith, mae bob amser yn ymddangos nad oes gennych chi'r cyswllt cywir byth. Yn enwedig pan rydych chi'n gweithio gyda sefydliadau mawr iawn. Mae cronfeydd data cyswllt yn aml wedi dyddio - yn enwedig gan fod gan fusnesau drosiant gweithwyr sylweddol. Mae'r gallu i chwilio am wybodaeth gyswllt mewn amser real o ffynhonnell gadarn yn hanfodol i'ch ymdrechion chwilio allan. Mae Aeroleads yn wasanaeth gyda Plugin Chrome sy'n cyd-fynd ag ef sy'n galluogi'ch tîm gwerthu i wneud hynny