IQ Camera: Defnyddio Realiti Estynedig (AR) i Greu Trywydd Ochr Cynnyrch Rhithwir

Mae Camera IQ, platfform dylunio dim cod ar gyfer Augmented Reality (AR), wedi lansio Virtual Try-On Composer, offeryn dylunio o'r radd flaenaf sy'n ei gwneud yn gyflym ac yn hawdd i frandiau mewn harddwch, adloniant, manwerthu, a sectorau eraill i adeiladu profiadau Rhithwir Try-On arloesol sy'n seiliedig ar AR. Mae'r datrysiad newydd yn ail-ddychmygu masnach AR trwy alluogi brandiau i ddigideiddio eu cynhyrchion gyda chywirdeb a realaeth go iawn wrth ychwanegu amrywiaeth o elfennau wedi'u brandio a ffynnu unigryw sy'n ennyn diddordeb ac yn ysbrydoli defnyddwyr drwodd

E-Fasnach Cwsmer-Gyntaf: Datrysiadau Clyfar ar gyfer yr Un Peth Na Allwch Chi Ei Fforddio i Fynd yn Anghywir

Mae'r colyn oes pandemig tuag at e-fasnach wedi dod gyda disgwyliadau newidiol defnyddwyr. Unwaith eu bod yn werth ychwanegol, mae offrymau ar-lein bellach wedi dod yn brif bwynt cyffwrdd cleientiaid ar gyfer y mwyafrif o frandiau manwerthu. Ac fel prif dwndwr rhyngweithio cwsmeriaid, mae pwysigrwydd rhith-gefnogaeth i gwsmeriaid ar ei uchaf erioed. Mae gwasanaeth cwsmeriaid e-fasnach yn dod â heriau a phwysau newydd. Yn gyntaf, mae cwsmeriaid gartref yn treulio mwy o amser ar-lein cyn iddynt wneud eu penderfyniadau prynu. Ymchwiliodd 81% o'r ymatebwyr i'w

Sut y gallai Realiti Estynedig Effeithio ar Farchnata Dylanwadwyr?

Mae COVID-19 wedi newid y ffordd rydyn ni'n siopa. Gyda phandemig yn cynddeiriog y tu allan, mae defnyddwyr yn dewis aros i mewn a phrynu eitemau ar-lein yn lle. Dyna pam mae defnyddwyr yn tiwnio i mewn i ddylanwadwyr fwy a mwy ar gyfer fideos sut i wneud unrhyw beth o roi cynnig ar minlliw i chwarae ein hoff gemau fideo. I gael rhagor o wybodaeth am effaith y pandemig ar farchnata a phrisio dylanwadwyr, gweler ein hastudiaeth ddiweddar. Ond sut mae hyn yn gweithio ar gyfer yr eitemau hynny y mae'n rhaid eu gweld

7 Enghreifftiau sy'n Profi Pa mor Bwerus yw AR mewn Marchnata

Allwch chi ddychmygu arhosfan bws sy'n eich difyrru wrth aros? Byddai'n gwneud eich diwrnod yn fwy o hwyl, oni fyddai? Byddai'n tynnu eich sylw oddi wrth y straen a osodir gan dasgau dyddiol. Byddai'n gwneud ichi wenu. Pam na all brandiau feddwl am ffyrdd mor greadigol o hyrwyddo eu cynhyrchion? O aros; gwnaethant eisoes! Daeth Pepsi â phrofiad o’r fath i gymudwyr Llundain yn ôl yn 2014! Lansiodd y lloches bws bobl mewn byd hwyliog o estroniaid,

Beth yw realiti estynedig? Sut mae AR yn cael ei ddefnyddio ar gyfer brandiau?

O safbwynt marchnatwr, credaf mewn gwirionedd fod gan realiti estynedig lawer mwy o botensial na gyda rhith-realiti. Er y bydd rhith-realiti yn caniatáu inni brofi profiad cwbl artiffisial, bydd realiti estynedig yn gwella ac yn rhyngweithio â'r byd yr ydym yn byw ynddo ar hyn o bryd. Rydym wedi rhannu o'r blaen sut y gall AR effeithio ar farchnata, ond nid wyf yn credu ein bod wedi egluro'n llawn ychwanegiad realiti ac wedi darparu enghreifftiau. Mae hyrwyddo ffôn clyfar yn allweddol i'r potensial gyda marchnata

Kaon AR: Llwyfan Realiti Estynedig B2B

Mae Kaon Interactive yn ddarparwr cymwysiadau ymgysylltu rhyngweithiol gwerthu a marchnata 3D. Ar gael ar Lwyfan Marchnata Cyflymder Uchel Kaon ??, Kaon AR ?? yw'r cymhwysiad marchnata B2B cyntaf sy'n galluogi cwmnïau i roi cynrychiolaeth ddigidol 3D ar raddfa lawn o'u cynnyrch corfforol yn eu cwsmeriaid ?? amgylchedd gwirioneddol. Ar ddyfeisiau symudol wedi'u galluogi gan Tango, fel y Lenovo Phab 2 Pro, gall defnyddwyr archwilio nodweddion cynnyrch, gwahaniaethwyr unigryw, a negeseuon marchnata, wrth arddangos llif gwaith a phroses cynnyrch mewn efelychiad,

Bydd Realiti Estynedig a Rhithiol Yn Rhaid Mewn Masnach

Pan fydd pobl yn gofyn imi am ragfynegiadau, rwy'n eu pwyntio at rywun arall fel rheol. Dydw i ddim yn llawer o ddyfodolwr, ond mae gen i hanes eithaf da o weld sut y bydd datblygiadau technoleg yn effeithio ar ymddygiad prynu. Un dechnoleg rydw i wedi bod yn weddol dawel amdani yw realiti estynedig a rhith-realiti. Mae'r cyfan yn cŵl, ond credaf ein bod ychydig flynyddoedd i ffwrdd o ddefnydd ymarferol o hyd. Fodd bynnag, os ydych chi'n siop adwerthu, rydw i'n mynd i