Rheoli Cylch Bywyd Contract Conga: Gwella Effeithlonrwydd Gwerthu gydag Awtomeiddio Llif Gwaith Dogfennau

Nid yw'n hawdd cynnal busnes sy'n teimlo'n ddi-ffrithiant i'r cwsmer yn wyneb marchnad sy'n cynyddu mewn cymhlethdod. Mae arbenigedd Conga a'i gyfres atebion gynhwysfawr ar gyfer gweithrediadau masnachol - y prosesau sy'n ymwneud â Ffurfweddu Dyfyniad Pris (CPQ), Rheoli Cylch Bywyd Cwsmer (CLM), a Dogfennau Digidol - yn helpu busnesau i fynd i'r afael â chymhlethdod yn hyderus fel y gallant ddarparu profiad cwsmer di-ffrithiant a chyflymu refeniw. Gyda Conga, mae busnesau'n symud yn gyflymach i ddiwallu anghenion cwsmeriaid heddiw wrth gynyddu ystwythder

PandaDoc: Creu, Anfon, Tracio, ac Dogfennau Gwerthu eSign

Mae bod yn bartner yn ecosystem Salesforce wedi bod yn brofiad anhygoel, ond mae'r broses drafod ar gyfer creu, anfon a diweddaru ein datganiadau gwaith wedi bod yn dipyn o ymgymeriad. Rwy'n meddwl weithiau fy mod i'n treulio mwy o amser yn ysgrifennu datganiadau o waith nag ydw i'n gwneud y gwaith ei hun mewn gwirionedd! Heb sôn, mae gan bob cwmni ei arddull fewnol ei hun, lefel y manylder sydd ei angen, a'i broses ar gyfer cydweithredu a chymeradwyo dogfennau gwerthu. Fel marchnatwr a

Ydych chi'n Gwybod y Gwahaniaeth rhwng Llofnod Digidol ac E-Llofnod?

Weithiau, rydw i'n teimlo fy mod i ar ben y stwff technoleg ddigidol hwn ... ar adegau eraill dwi'n gweld e-bost yn dod drwodd fel un a gefais heddiw gan Silanis, yn gofyn imi a ydw i'n gwybod y gwahaniaeth rhwng llofnod digidol a llofnod electronig ac nad oedd gen i ddim syniad bod gwahaniaeth. Doh! Mae gwahaniaeth, ac mae'n un eithaf helaeth! Dyma'r diffiniadau ar gyfer pob tymor o Silanis: E-lofnod Diffiniad E-Llofnod neu