Enw'r Barnwr Syniadau O Safbwynt y Gynulleidfa

Wrth farnu enwi syniadau, cadwch brofiad y byd go iawn mewn cof, nid profiad ffug cyflwyniadau creadigol. Dyma'r peth, pan fyddwch chi'n dweud neu'n dangos syniad enw i rywun gyda'r bwriad o gael ei chefnogaeth neu adborth, nid oes ganddi yr un profiad ag y bydd y defnyddiwr yn y maes yn ei gael. Pan fyddwch chi'n cyflwyno'r syniadau enw, bydd eich ymennydd neu gydweithiwr yn cael ei hymennydd ymwybodol, rhesymegol yn gweithio. Bydd hi'n meddwl,