Hysbysebu Ymddygiadol yn erbyn Hysbysebu Cyd-destunol: Beth yw'r Gwahaniaeth?

Weithiau mae hysbysebu digidol yn cael rap gwael am y gost, ond ni ellir gwadu y gall arwain at ganlyniadau pwerus o'i wneud yn gywir. Y peth yw bod hysbysebu digidol yn galluogi cyrhaeddiad llawer ehangach nag unrhyw fath o farchnata organig, a dyna pam mae marchnatwyr mor barod i wario arno. Mae llwyddiant hysbysebion digidol, yn naturiol, yn dibynnu ar ba mor dda y maent yn cyd-fynd ag anghenion a dymuniadau’r gynulleidfa darged.

Cwmnïau SaaS Excel yn Llwyddiant Cwsmer. Gallwch Chi Rhy… A Dyma Sut

Nid pryniant yn unig yw meddalwedd; mae'n berthynas. Wrth iddo esblygu a diweddaru i fodloni gofynion technoleg newydd, mae'r berthynas yn tyfu rhwng darparwyr meddalwedd a'r defnyddiwr terfynol - y cwsmer - wrth i'r cylch prynu gwastadol barhau. Mae darparwyr meddalwedd-fel-gwasanaeth (SaaS) yn aml yn rhagori mewn gwasanaeth cwsmeriaid er mwyn goroesi oherwydd eu bod yn cymryd rhan mewn cylch prynu gwastadol mewn mwy nag un ffordd. Mae gwasanaeth da i gwsmeriaid yn helpu i sicrhau boddhad cwsmeriaid, yn meithrin twf trwy'r cyfryngau cymdeithasol ac atgyfeiriadau ar lafar, ac yn rhoi

Sut i Ddefnyddio Fideo ar gyfer Marchnata Eich Busnes Eiddo Tiriog Bach

Ydych chi'n gwybod pa mor bwysig yw marchnata fideo ar gyfer presenoldeb ar-lein eich busnes eiddo tiriog? Ni waeth a ydych chi'n brynwr neu'n werthwr, mae angen hunaniaeth brand dibynadwy ag enw da arnoch chi i ddenu cleientiaid. O ganlyniad, mae'r gystadleuaeth mewn marchnata eiddo tiriog mor ffyrnig fel na allwch roi hwb i'ch busnes bach yn hawdd. Yn ffodus, mae marchnata digidol wedi darparu llawer o nodweddion defnyddiol i fusnesau o bob maint i gynyddu ymwybyddiaeth eu brand. Mae marchnata fideo yn

Mae 4 Ffordd o Ddysgu Peiriant yn Gwella Marchnata Cyfryngau Cymdeithasol

Gyda mwy o bobl yn cymryd rhan mewn rhwydweithio cymdeithasol ar-lein bob dydd, mae'r cyfryngau cymdeithasol wedi dod yn rhan anhepgor o strategaethau marchnata ar gyfer busnesau o bob math. Roedd 4.388 biliwn o ddefnyddwyr rhyngrwyd ledled y byd yn 2019, ac roedd 79% ohonynt yn ddefnyddwyr cymdeithasol gweithredol. Adroddiad Cyflwr Digidol Byd-eang Pan gaiff ei ddefnyddio'n strategol, gall marchnata cyfryngau cymdeithasol gyfrannu at refeniw, ymgysylltiad ac ymwybyddiaeth cwmni, ond nid yw bod ar gyfryngau cymdeithasol yn golygu defnyddio

Sut i Ddewis y Sianeli Gorau ar gyfer Eich Strategaeth Cymorth i Gwsmeriaid

Gyda dyfodiad graddfeydd busnes, adolygiadau ar-lein, a chyfryngau cymdeithasol, mae ymdrechion cymorth i gwsmeriaid eich cwmni bellach yn rhan annatod o enw da eich brand a'ch profiad cwsmer ar-lein. A bod yn blwmp ac yn blaen, does dim ots pa mor wych yw'ch ymdrechion marchnata os yw'ch cefnogaeth a'ch profiad yn brin. Mae brand i gwmni fel enw da i berson. Rydych chi'n ennill enw da trwy geisio gwneud pethau caled yn dda. Jeff Bezos Ydy'ch cwsmeriaid a'ch