Sut i Ysgrifennu Teitl Sy'n Gwneud Ymwelwyr Ymgysylltu

Mae gan gyhoeddiadau bob amser y budd o lapio eu penawdau a'u teitlau gyda delweddaeth neu esboniadau pwerus. Yn y byd digidol, yn aml nid yw'r moethau hynny'n bodoli. Mae cynnwys pawb yn edrych yn debyg iawn mewn Canlyniad Trydar neu Beiriant Chwilio. Rhaid inni fachu sylw darllenwyr prysur yn well na’n cystadleuwyr fel eu bod yn clicio drwodd ac yn cael y cynnwys y maent yn ei geisio. Ar gyfartaledd, mae pum gwaith cymaint o bobl yn darllen y pennawd â darllen y copi corff. Pryd

Adrodd Straeon yn erbyn Siarad Corfforaethol

Flynyddoedd lawer yn ôl cefais fy ardystio mewn proses llogi o'r enw Dewis wedi'i Dargedu. Un o allweddi’r broses gyfweld ag ymgeisydd newydd oedd gofyn cwestiynau penagored a oedd yn ei gwneud yn ofynnol i’r ymgeisydd adrodd stori. Y rheswm oedd oherwydd ei bod yn llawer haws cael pobl i ddatgelu eu hateb gonest pan ofynasoch iddynt ddisgrifio'r stori gyfan yn hytrach na gofyn cwestiwn ie neu na iddynt. Dyma enghraifft: