Beth yw'r Tebygolrwydd y bydd eich Strategaeth Cyfryngau Cymdeithasol yn Darparu Enillion ar Fuddsoddiad?

Yr wythnos hon, roedd cleient rydyn ni'n ymgynghori ag ef yn gofyn pam nad yw'n ymddangos bod y cynnwys maen nhw wedi bod yn gweithio mor galed arno yn gwneud gwahaniaeth. Nid yw'r cleient hwn wedi gweithio i ddatblygu eu canlynol ar gyfryngau cymdeithasol, yn lle defnyddio'r rhan fwyaf o'u hymdrechion i farchnata allan. Fe wnaethon ni roi cipolwg iddyn nhw o faint eu cynulleidfa yn y cyfryngau cymdeithasol o gymharu â'u cystadleuwyr - ac yna darparu'r effaith a gafodd ar sut

Sut i Fesur yr Enillion ar Fuddsoddi Cyfryngau Cymdeithasol

Rydyn ni wedi trafod yr heriau o fesur ROI cyfryngau cymdeithasol yn y gorffennol - a rhai o gyfyngiadau'r hyn y gallwch chi ei fesur a pha mor effeithiol y gall marchnata cyfryngau cymdeithasol fod. Nid yw hynny'n dweud na ellir mesur peth o'r gweithgaredd cyfryngau cymdeithasol yn fanwl gywir, serch hynny. Dyma enghraifft syml ... mae Prif Swyddog Gweithredol y cwmni yn trydar ar erthyglau arweinyddiaeth meddwl, cyfeiriad y cwmni, ac yn canmol gweithwyr ar-lein sy'n gwneud gwaith gwych

Nid yw Gwrando yn Ddigonol. Mae angen y 4 Elfen ar gyfer Llwyddiant ar eich Strategaeth Gymdeithasol!

Yn hollol hoff o'r neges yma gan fanwerthwr premiwm De Affrica, Woolworths. Mae'r Golygydd Digidol Sam Wilson yn trafod sut mae cynhyrchion Socialbakers, Analytics and Builder, yn galluogi ei thîm i ysgogi ymgysylltiad brand a darparu mewnwelediadau cymdeithasol pwerus i swyddogion gweithredol cwmnïau. Mae strategaeth Woolworth y tu hwnt i ddim ond gwrando ac ymateb trwy'r cyfryngau cymdeithasol. Soniodd Sam am 4 elfen arall sydd wedi eu helpu i lwyddo, yn allanol a chyda'u harweinyddiaeth fewnol. Dadansoddiad - mynediad i dafell a dis

Yr Enillion Cyfryngau Cymdeithasol ar Fuddsoddiad Nid ydych yn Mesur

Mae llawer o weithwyr proffesiynol marchnata ar-lein a chyfryngau cymdeithasol yn ddall. Mae effaith enillion cyfryngau cymdeithasol ar fuddsoddiad ymhell y tu hwnt i gliciau uniongyrchol ar bryniannau. Bydd eich strategaeth cyfryngau cymdeithasol yn cynhyrchu refeniw yn anuniongyrchol trwy nifer o lwybrau.

Llinellau Blurry Enillion Marchnata ar Fuddsoddiad

Ddoe, fe wnes i sesiwn yn World Media Marketing World o'r enw How to Shift From Growing Followers i Gynhyrchu Canlyniadau Gyda'r Cyfryngau Cymdeithasol. Rwy'n aml yn groes i'r cyngor sy'n cael ei wthio yn barhaus yn y diwydiant hwn ... hyd yn oed yn pwyso ychydig ar y dadleuol. Y cynsail dilys yw bod busnesau'n parhau i chwilio am dwf ffan a dilynwr yn y cyfryngau cymdeithasol - ond maen nhw'n gwneud gwaith ofnadwy o drosi'r gynulleidfa anhygoel

Ymateb Cymdeithasol a ROI yn ôl Diwydiant

Mae hwn yn ffeithlun gwych gan Demandforce, wedi'i Neilltuo'n Gymdeithasol i CHI (gallaf glywed y dôn!). Er bod llawer o gwmnïau'n ei chael hi'n anodd mesur yr enillion ar fuddsoddiad, mae'r data yn yr ffeithlun hwn yn tynnu sylw at broblem lawer, llawer dyfnach. Mae pobl yn ceisio cysylltu â chi trwy'r cyfryngau cymdeithasol ond nid ydych chi yno. Un peth yn syml yw sefydlu Tudalen Facebook ar gyfer eich busnes, ond peth arall yn gyfan gwbl yw cynnwys cwsmeriaid yn weithredol