Ar ôl y Fargen: Sut i Drin Cwsmeriaid ag Ymagwedd Llwyddiant Cwsmer

Rydych chi'n werthwr, rydych chi'n gwerthu. Rydych chi'n gwerthu. A dyna ni, rydych chi'n meddwl bod eich swydd wedi'i chwblhau ac rydych chi'n symud ymlaen i'r un nesaf. Nid yw rhai gwerthwyr yn gwybod pryd i roi'r gorau i werthu a phryd i ddechrau rheoli'r gwerthiant y maent eisoes wedi'i wneud. Y gwir yw, mae perthnasoedd cwsmeriaid ôl-werthu yr un mor bwysig â pherthnasoedd presale. Mae yna nifer o arferion y gall eich busnes eu meistroli i wella ei berthnasoedd cwsmeriaid ôl-werthu. Gyda'i gilydd, mae'r arferion hyn

Yr Enillion ar Fuddsoddiad (ROI) Llwyfannau Awtomeiddio Marchnata

Y flwyddyn nesaf, mae Awtomeiddio Marchnata yn troi'n 30! Yep, rydych chi'n darllen hynny'n iawn. Ac er ei bod yn ymddangos fel hyn bellach mae technoleg hollbresennol yn ddigon ifanc i gael pimples o hyd, y gwir amdani yw bod y platfform awtomeiddio marchnata (MAP) bellach yn briod, bod ganddo gi bach, ac mae'n debygol o ddechrau teulu yn fuan. Yn adroddiad ymchwil diweddaraf Demand Spring, fe wnaethon ni archwilio cyflwr technoleg awtomeiddio marchnata heddiw. Fe wnaethon ni ddarganfod bod bron i hanner y sefydliadau yn dal i gael trafferth go iawn

Beth yw'r Tebygolrwydd y bydd eich Strategaeth Cyfryngau Cymdeithasol yn Darparu Enillion ar Fuddsoddiad?

Yr wythnos hon, roedd cleient rydyn ni'n ymgynghori ag ef yn gofyn pam nad yw'n ymddangos bod y cynnwys maen nhw wedi bod yn gweithio mor galed arno yn gwneud gwahaniaeth. Nid yw'r cleient hwn wedi gweithio i ddatblygu eu canlynol ar gyfryngau cymdeithasol, yn lle defnyddio'r rhan fwyaf o'u hymdrechion i farchnata allan. Fe wnaethon ni roi cipolwg iddyn nhw o faint eu cynulleidfa yn y cyfryngau cymdeithasol o gymharu â'u cystadleuwyr - ac yna darparu'r effaith a gafodd ar sut

Ystadegau Marchnata Dylanwadol

Rydyn ni wedi rhannu ffeithluniau ar beth yw marchnata dylanwadwyr, esblygiad marchnata dylanwadwyr o'r blaen, yn ogystal â chryn erthyglau ar arferion gorau marchnata dylanwadwyr, sut i beidio â defnyddio dylanwadwyr, a'r gwahaniaeth rhwng dylanwad micro ac enwogion. Mae'r ffeithlun hwn yn manylu ar drosolwg o farchnata dylanwadwyr a'r strategaethau a'r ystadegau cyfredol ar draws cyfryngau a sianeli. Mae'r Folks yn SmallBizGenius wedi llunio ffeithlun cynhwysfawr sy'n darparu cyflwr clir o farchnata dylanwadwyr heddiw, Under