Elfennau o Ap Cystadleuaeth Perffaith Facebook

Y peth cyntaf y mae'r rhan fwyaf o berchnogion busnes yn ei wneud pan fyddant am gynyddu ymgysylltiad a Hoffi ar eu Tudalennau Facebook yw creu app cystadleuaeth. Ac eto mae cymaint o bobl yn cael eu drysu nid yn unig gan reolau cymhleth Facebook, ond gan sut i greu ap sydd mewn gwirionedd yn gwneud yr hyn maen nhw'n gobeithio y bydd yn ei wneud. Mae creu'r ap perffaith yn gelf ac yn wyddoniaeth, bydd ffeithlun newydd ShortStack yn eich helpu i sicrhau bod gennych bopeth sydd ei angen arnoch

Rwy'n Iawn y Tu Ôl i Chi ...

Sut fyddech chi'n addasu'ch cynnwys pe bai'r person sy'n pori'ch gwefan mewn gwlad wahanol? Gwladwriaeth wahanol? Dinas wahanol? Ar draws y stryd? Yn eich siop? A fyddech chi'n siarad â nhw'n wahanol? Fe ddylech chi! Mae geotargetio wedi bod o gwmpas ers cryn amser bellach yn y diwydiant marchnata uniongyrchol. Gweithiais gyda chwmni marchnata cronfa ddata i weithio ar fynegai perchnogol a ddefnyddiodd amser gyrru a phellter i raddio rhagolygon ac ef