Y Dau Offeryn Mwyaf Effeithiol ar gyfer Cynhyrchu Arweiniol B2B Llwyddiannus

Dewiswch empathi cwsmeriaid a phrofiad y cwsmer fel cynhwysyn pwysig yn eich strategaeth ac efallai eich bod chi eisoes wedi dod o hyd i'r darn coll a all nawr gyflawni'r pos cenhedlaeth arweiniol!

Seicoleg Hysbysebu: Sut mae Meddwl yn Erbyn Teimlo'n Effeithio ar Eich Cyfraddau Ymateb Hysbysebu

Mae'r defnyddiwr cyffredin yn agored i nifer enfawr o hysbysebu bob 24 awr. Rydyn ni wedi mynd o'r oedolyn cyffredin sy'n agored i 500 o hysbysebion y dydd yn y 1970au i gynifer â 5,000 o hysbysebion y dydd heddiw Dyna tua 2 filiwn o hysbysebion y flwyddyn y mae'r person cyffredin yn eu gweld! Mae hyn yn cynnwys hysbysebion radio, teledu, chwilio, cyfryngau cymdeithasol ac argraffu. Mewn gwirionedd, mae hysbysebion arddangos 5.3 triliwn yn cael eu dangos ar-lein bob blwyddyn Ers i ni gael ein dinoethi