O Bersonoli i Ddeallusrwydd Emosiynol Manylder Uwch

Mae pobl â deallusrwydd emosiynol uchel (EQ) yn cael eu hoffi yn dda, yn dangos perfformiad cryf ac yn gyffredinol yn fwy llwyddiannus. Maent yn bendant ac mae ganddynt sgiliau cymdeithasol da: maent yn dangos ymwybyddiaeth o deimladau pobl eraill ac yn amlygu'r ymwybyddiaeth hon yn eu geiriau a'u gweithredoedd. Gallant ddod o hyd i dir cyffredin gydag ystod eang o bobl a meithrin perthnasoedd sy'n mynd y tu hwnt i gyfeillgarwch yn unig a'r gallu i gyd-dynnu. Maent yn cyflawni hyn trwy sylwi a dadansoddi