Sut i Osod Disgwyliadau Tanysgrifiwr E-bost a ENNILL!

A yw'ch tanysgrifwyr e-bost yn clicio drwodd i'ch gwefannau, yn archebu'ch cynhyrchion, neu'n cofrestru ar gyfer eich digwyddiadau, yn ôl y disgwyl? Na? Yn lle a ydyn nhw'n syml yn anymatebol, yn dad-danysgrifio neu'n (gasp) yn cwyno? Os felly, efallai nad ydych yn amlwg yn sefydlu disgwyliadau ar y cyd.