11 Arferion E-bost Gwael i'w Osgoi Oni bai eich bod Eisiau Tanysgrifwyr Angry

Gweithiodd Digital Third Coast gyda Reachmail i nodi'r ymddygiadau a'r arferion gwaethaf mwyaf amlwg a arddangosir gan farchnatwyr e-bost. Mae'r ffeithlun a ddyluniwyd ganddynt yn cysylltu pob ymddygiad â chymeriad diwylliant pop cofiadwy i helpu marchnatwyr i gofio a chysylltu'r ymddygiad gwael. Roeddent hefyd yn cynnwys cyngor gweithredadwy ar droi ymddygiad gwael yn un da. Yn anffodus, nid yw pawb sy'n gyfrifol am offer marchnata e-bost yn eu defnyddio'n gywir. Mae'n hollol bosibl eich bod chi'n gwneud un neu fwy

Mae Mailjet yn Lansio Profi A / X gyda hyd at 10 Fersiwn

Yn wahanol i brofion A / B traddodiadol, mae profion A / x Mailjet yn caniatáu i ddefnyddwyr groes-gymharu hyd at 10 fersiwn wahanol o e-byst prawf a anfonwyd yn seiliedig ar gymysgedd o hyd at bedwar newidyn allweddol: Llinell Pwnc E-bost, Enw Anfonwr, Ymateb i Enw, a'r cynnwys e-bost. Mae'r nodwedd hon yn caniatáu i gwmnïau brofi effeithiolrwydd e-bost cyn ei anfon at y grŵp mwy o dderbynwyr, ac mae'n cynnig mewnwelediad y gall cwsmeriaid ei ddefnyddio i ddewis yr e-bost mwyaf effeithiol â llaw neu'n awtomatig