38 Camgymeriadau Marchnata E-bost i'w Gwirio Cyn Clicio Anfon

Mae yna dunnell yn fwy o gamgymeriadau y gallwch chi eu gwneud â'ch rhaglen farchnata e-bost gyfan ... ond mae'r ffeithlun hwn o Email Monks yn canolbwyntio ar y camgymeriadau gwallgof hynny rydyn ni'n eu gwneud cyn clicio anfon. Fe welwch gryn dipyn o sôn am ein partneriaid yn 250ok ar ymarferoldeb dylunio a chyflawni. Gadewch i ni neidio i'r dde i mewn: Gwiriadau Cyflawnadwyedd Cyn i ni ddechrau, a ydym wedi ein sefydlu ar gyfer methiant neu lwyddiant? Mae gan ein noddwyr yn 250ok ddatrysiad anhygoel a all helpu

11 Arferion E-bost Gwael i'w Osgoi Oni bai eich bod Eisiau Tanysgrifwyr Angry

Gweithiodd Digital Third Coast gyda Reachmail i nodi'r ymddygiadau a'r arferion gwaethaf mwyaf amlwg a arddangosir gan farchnatwyr e-bost. Mae'r ffeithlun a ddyluniwyd ganddynt yn cysylltu pob ymddygiad â chymeriad diwylliant pop cofiadwy i helpu marchnatwyr i gofio a chysylltu'r ymddygiad gwael. Roeddent hefyd yn cynnwys cyngor gweithredadwy ar droi ymddygiad gwael yn un da. Yn anffodus, nid yw pawb sy'n gyfrifol am offer marchnata e-bost yn eu defnyddio'n gywir. Mae'n hollol bosibl eich bod chi'n gwneud un neu fwy

Pa Elfennau Ddylech Chi Fod Yn Profi Yn Eich Ymgyrchoedd E-bost?

Gan ddefnyddio ein lleoliad mewnflwch o 250ok, gwnaethom brawf gwpl fisoedd yn ôl lle gwnaethom aralleirio ein llinellau pwnc cylchlythyr. Roedd y canlyniad yn anhygoel - cynyddodd ein lleoliad mewnflwch dros 20% ar draws y rhestr hadau a grewyd gennym. Y gwir yw bod profion e-bost yn werth y buddsoddiad - felly hefyd yr offer i'ch helpu i gyrraedd yno. Dychmygwch mai chi yw'r labordy â gofal ac rydych chi'n bwriadu profi llawer o

5 Awgrymiadau Optimeiddio E-bost i Gynyddu Agoriadau a Chlicio

Nid yw'n dod yn llawer symlach na'r ffeithlun hwn gan ContentLEAD. Mae rhagolygon yn orlawn o e-bost oherwydd y gost isel fesul plwm a'r gyfradd trosi uchel. Ond mae hynny'n peri problem enfawr ... mae'ch e-bost yn cael ei golli yn y blwch derbyn ymhlith cannoedd neu filoedd o negeseuon marchnata gwthio eraill. Beth allwch chi ei wneud i wahaniaethu eich cyfathrebiadau e-bost oddi wrth y dorf? Dyma 5 elfen o fewn anatomeg neges e-bost ynghyd â'r effaith